Annons:

NÖDROP FRÅN LÄNETS KOMMUNER – MÅSTE FÅ MER PENGAR FRÅN STATEN

Harald Hjalmarsson (M), Lars Rosander (C), Johan Persson (S) och Helen Nilsson (S) har tillsammans med övriga KS-ordföranden i länet skickat en skrivelse till finansdepartementet.

NÖDROP FRÅN LÄNETS KOMMUNER – MÅSTE FÅ MER PENGAR FRÅN STATEN

Länets samtliga kommunstyrelseordföranden går nu ut med ett nödrop till staten. I en gemensam skrivelse till finansdepartementet vädjar man om hjälp för att rädda kommunernas ekonomi.

Annons:

Kommunernas ekonomi är i fritt fall och våra kommuner i norr, inte minst Vimmerby och Västervik, är hårt drabbade och pressade av situationen.

Nu vädjar kommunstyrelsenordföranden för samtliga kommuner i länet om hjälp från staten med kommunernas ekonomi 2023 och 2024. 

"Snabbt ökade kostnader till följd av den höga inflationen samt ett realt minskat skatteunderlag gör det ekonomiska läget prekärt för hela kommun- och regionsektorn. Under den lågkonjunktur som vi nu går in i kommer utvecklingen av skatteunderlaget att minska realt. Samtidigt minskar de generella statsbidragen realt då de inte är indexerade. Vi arbetar ständigt med att driva våra verksamheter effektivt, men det finns gränser för vad som är möjligt att åstadkomma i våra personalintensiva verksamheter. Då demografin framöver innebär kraftigt skärpt konkurrens om medarbetare vore det olyckligt att nu tvingas till kortsiktiga personalminskningar", skriver de tolv företrädarna i skrivelsen.

Vill se en lag på sikt

I sin skrivelse anger man att de generella statsbidragen år 2010 motsvarade 21 procent av skatter och statsbidrag till kommunsektorn – för att nu motsvara 16 procent. Vidare skriver man att om de generella statsbidragen skulle ha värdesäkrats, det vill säga ökat i takt med priser, löner och demografi från 2011, skulle de ha varit 25 miljarder kronor högre än de är. 

"Vi behöver nu snabbt få besked om hur stora medel kommunsektorn kan påräkna i form av generella statsbidrag för 2023 och 2024. Annars riskerar den höga inflationen att ge långsiktiga kvardröjande negativa effekter på kommunernas förmåga att hålla hög kvalité inom skola, omsorg och andra välfärdstjänster. På sikt behövs en i lag fastlagd ordning för årlig avstämning av ekonomin mellan stat och kommunsektor liknande den som lär finnas i Norge", skriver företrädarna. 

I länet är sju av tolv ordföranden i kommunstyrelsen socialdemokrater. Fyra är centerpartister och en är moderat. I vårt bevakningsområde är två socialdemokrater (Vimmerby och Kalmar), en centerpartist (Hultsfred) och en moderat (Västervik).

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvastervik.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt