Annons:

 • BILDEXTRA: Så kan Målserum byggas om 2025 – ska ge plats för solcellspark

  Visionsbilden över hur Målserums återvinningscentral kan se ut framöver. Investeringen planeras till 2025, men VMEAB:s styrelse ska ta ställning till investeringen först efter att ha upphandlat en totalentreprenad. Fotograf: Västerviks Miljö & Energi AB.

 • BILDEXTRA: Så kan Målserum byggas om 2025 – ska ge plats för solcellspark

  Visionsbild över hur "Nya Målserum" kan komma att se ut. Foto: Västervik Miljö och Energi AB.

 • BILDEXTRA: Så kan Målserum byggas om 2025 – ska ge plats för solcellspark

  Dagens återvinningscentral är, enligt VMEAB själva: "omodern, trång och osäker". Foto: Martina Gradian.

 • BILDEXTRA: Så kan Målserum byggas om 2025 – ska ge plats för solcellspark

  Visionbild över hur nya Målserum kan se ut. Foto: Västervik Miljö & Energi AB.

 • BILDEXTRA: Så kan Målserum byggas om 2025 – ska ge plats för solcellspark

  Tanken är att den gröna ytan - där det idag är en skogsbarriär mellan återvinningscentralen och Målserumsvägen/Lunnargatan - ska användas till utbyggnaden. Foto: Västervik Miljö & Energi AB.

 • BILDEXTRA: Så kan Målserum byggas om 2025 – ska ge plats för solcellspark

  Den här visionsbilden presenterades för kommunfullmäktige i januari 2024, när ägardirektiven till Västervik Miljö och Energi AB presenterades. Foto: Västervik Miljö och Energi AB.

 • BILDEXTRA: Så kan Målserum byggas om 2025 – ska ge plats för solcellspark

  Målserums avfallsanläggning byggdes på 1990-talet. Foto: Martina Gradian.

 • BILDEXTRA: Så kan Målserum byggas om 2025 – ska ge plats för solcellspark

  I bakgrunden syns deponiområdet, som kan bli en solcellspark i framtiden. Mark där det varit deponi är olämplig att gräva i eller bygga på, eftersom föroreningar då kan läcka ut. Foto: Martina Gradian.

BILDEXTRA: Så kan Målserum byggas om 2025 – ska ge plats för solcellspark

I början av året fattades ett beslut som föregåtts av flera års rapporter och utredningar: Nu ska Målserums återvinningscentral byggas om, helst redan nästa år. Planen är också att utreda om en solcellspark kan anläggas på deponiområdet i anslutning till återvinningscentralen.

Annons:

Redan inför 2023 års ägardirektiv från kommunstyrelsen till Västervik Miljö och Energi AB (VMEAB) ville politikerna se om Målserums deponiområde – kullen – vore lämpligt för en solcellspark.

I januari i år fattade VMEAB:s styrelse beslut om att starta en fullskalig projektering av Målserumcentralens ombyggnation, inklusive ansökan om mark- och bygglov.

”Omodern, trång och osäker”

Planen är att den nya återvinningscentralen ska bli smidigare och säkrare. Det ska göra det lättare att återvinna och återbruka.

Enligt VMEAB själva är dagens återvinningscentral idag ”omodern, trång och osäker” eftersom tung trafik och personbilar blandas.

Och eftersom ytan är begränsad kan man bara använda små containrar, vilket är resurskrävande och ineffektivt.

Styrelsen beslutade att en totalentreprenad ska upphandlas hösten 2024.

Efter upphandlingen – när kostnaden för investeringen blir känd – ska styrelsen ta ställning till investeringen. Planen är dock att investeringen ska genomföras 2025.

Visionen för framtiden

Planen är att återvinningscentralen byggs ut på området där det idag är ett skogsparti som avgränsar den nuvarande återvinningscentralen från Lunnargatan/Målserumsvägen.

En ny återvinningscentral ska få dubbla körfält, där det är lätt att stanna bilen utmed sidorna utan risk för trängsel.

Tung trafik ska hänvisas till en körväg utanför personbilsområdet.

Större containrar ska användas och kommer gynna både ekonomin och miljön eftersom de inte behöver tömmas lika ofta.

Elektronik, farligt avfall och prylar som kan återbrukas ska tas emot inomhus av personal.

Solcellsparken 

Dagens återvinningscentral, där invånarna idag lämnar möbler, metallskrot och trädgårdsavfall, byggdes på 1990-talet. Bredvid Målserums återvinningscentral syns den gamla deponin – kullen som syns hela vägen från E22:an.

Samtidigt som återvinningscentralen moderniseras ska VMEAB undersöka om det går att anlägga en solcellspark på den gamla deponiytan. Deponiytan ska sluttäckas – alltså täckas över med material som hindrar avfallet från att spridas i naturen.

Efter att ytan täckts ska man inte gräva i den, eftersom förorenade ämnen då kan spridas. Att bygga bostäder eller liknande är alltså uteslutet. En solcellspark kan dock vara ett möjligt användningsområde.

Hittills är ungefär sju hektar sluttäckta. Den gamla delen av deponi, samt de aktiva deponierna som ska avslutas, omfattar cirka 11,5 hektar till. Här ska VMEAB undersöka om det går att anlägga en solcellspark. Utredningarna, om huruvida det går att anlägga en solcellspark på platsen, ska göras under 2024.

Fakta

Målserums återvinningscentral

På 1950-talet låg Målserum långt från staden. Här passade det bra med en soptipp, tyckte man då.

På 1980-talet byggdes Stegeholmsverket, och man slutade deponera cirka 15 000 ton brännbart avfall från hushållen, som nu blev energi till värmeverket.

2008 upphörde deponering på Målserums gamla deponi.

Idag deponeras endast förorenat avfall som inte kan eller bör återvinnas, som isolering och keramik.

Annons:

Martina Gradian

martina.gradian@dagensvastervik.se

0767817450

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt