Annons:

SKOLAN SÅGAR VIK:S PROJEKT –

Västerviks IK:s ungdomsprojekt får stenhård kritik av kommunens skolledning. Foto: Bildbyrån

SKOLAN SÅGAR VIK:S PROJEKT – "PENGARNA GÖR MER NYTTA I SKOLAN"

Högstadierektorer och grundskolechefen i Västervik sågar VIK-projektet TEAM 1217. Supporterkulturen på hemmaklacken och svårigheten för elever på landsbygden att ta del av projektet är bara några av delarna som får kritik. Dessutom skulle pengarna göra mer nytta i skolan eller på fritidsgårdarna, konstaterar skolledningen. Men klubben är hoppfull – 300 ungdomar har redan anslutit sig trots bristande finansiering, och projektet leder till nya sponsorer.

Annons:

Projekt TEAM 1217 är en ungdomssatsning från VIK som ska löpa mellan juli 2023 till juli 2026.

Ungdomarna som anmäler sig tecknar kontrakt på att avstå alkohol och droger, och som belöning får de ett årskort till VIK:s hemmamatcher och vissa bortamatcher. Syftet är att skapa tillhörighet och gemenskap hos ungdomar och skapa en drogfri och attraktiv mötesplats för ungdomar, för att motverka utanförskap och kriminalitet.

Ingen annan ville finansiera projektet

Projektet godkändes av kommunstyrelsen i april 2023 och fick 800 000 kronor i finansiering för det första året. 

Varken Sparbanksstiftelsen Tjustbygden eller Länsförsäkringar beviljade VIK:s projektansökan. Det är alltså bara kommunen och klubben som stod som finansiärer.

Klubben skriver att detta lett till att de behövt prioritera hårt, och inte kunnat göra allt de velat. Täckningen för säsongskorten till ungdomarna blev exempelvis en helt förlorad intäkt, skriver de. Skandiabanken och Tjustbygdens sparbank har dock gått in och täckt upp för säsongskorten, skriver klubben. Efter vår publicering förtydligar dock VIK:s försäljningschef att Skandiabanken och Tjustbygdens sparbank inte sponsrar 1217, utan Återväxtbiljetten, som är ett led i att inkludera även lite äldre ungdomar genom att erbjuda billigare ungdomsbijletter.

Klubben: Projektet ger oss fler sponsorer

För klubben har projektet varit viktigt: ”Vi har fått in ett flertal nya sponsorer som hyllar klubbens helhetstänk och enorma samhällsnytta med TEAM1217 – detta har gjort det mycket lättare att få sponsorbidrag i tuffa tider”.

Nu är det dags för en uppföljning av projektet, som politikerna i kommunstyrelsen ska ta ställning till: hur har det gått, och ska kommunen fortsätta finansiera projektet?

För att få mer kött på benen har kommunens högstadierektorer och grundskolechef fått yttra sig om projektet. Bilden är tydlig: Pengarna skulle göra mer nytta i skolan.

Skolan: Spelarna inte välkomna på lektionstid

Målet var att ungdomarna till 1217-projektet ska rektyteras i skolan. En ambition för framtiden är också att projektet ska ”växa in i skolorna” som klubben skriver.

VIK:s spelare är dock inte välkomna på lektionstid, eftersom det innebär att 1217-projektet sker på bekostnad av undervisningen, skriver kommunens högstadierektorer och grundskolechef i en skrivelse i mars 2024.

Aktiviteterna som skett: Bordshockey på ICA Maxi

Under året som gått har VIK och spelarna hunnit besöka Västerviks gymnasium och Ludvigsborgsskolan i Västervik. Fler skolbesök är inplanerade. Man har också under en dag bjudit in till bordshockeyturnering med A-lagsspelare på Ica Maxi i Västervik.

Kvarvarande aktiviteter, skriver VIK, är en dag på äventyrsbadet på Västerviks Resort samt en eftermiddag i bowlinghallen i Västervik. I slutet av mars var VIK också inbjudna till en föreläsning av RF-SISU Småland där de fick berätta om projektet.

Av de 800 000 kronor som samverkansavtalet var värt har 400 000 använts till projektet TEAM 1217. Pengarna har, enligt VIK själva, investerats i en anställning av en medarbetare som prioriterat skolbesök och att hålla fritidsverksamheten och caféet ”Bortastå” öppet. ”Bortastå” har varit öppet vardagar mellan 15 och 18.

Klubben har köpt in pingisbord, och tecknat ett samarbetsavtal med STIGA som tillsammans med Peter Forsberg stöttar projektet och gör att de kan köpa in bordshockeybord. Klubben har också haft två möten med Brynäs IF som hade ett liknande projekt 2014. En viktig lärdom från Brynäs är att sociala projekt tar lång tid – därför känner klubben sig trygga med att projektet är treårigt.

Något ytterligare samarbete med fritidsgårdar, fältare eller polisen redovisas inte.

Målet: Nå 600 ungdomar

Målet var att TEAM 1217 ska göra att 600 ungdomar skriver kontrakt under de tre åren projektet löper. Till årsskiftet 2023/2024 var målet 400 ungdomar.

I januari 2024 hade endast 100 ungdomar tecknat kontrakt. I slutet av mars 2024 hade 300 ungdomar tecknat kontrakt, varav 65 var VIK:s egna aktiva spelare. Cirka 100 av de totalt 300 ungdomarna som tecknat kontrakt är tjejer.

Så tycker skolledningen

Grundskolan är i grunden positiv till engagemang som kan stödja elever. Det finns dock problem om 1217-satsningen ska samarbeta med skolan. Framförallt blir det svårt att erbjuda likvärdig verksamhet i hela kommunen – eftersom elever finns utspridda på skolor från Loftahammar till Hjorted.

Pengarna som kommunen lägger på Projekt 1217 skulle kunna användas i skolan för att ge fler elever möjlighet till gymnasiebehörighet, skriver skolledningen:

”En avslutad grundskola är en av de främsta friskfaktorerna för våra medborgare”.

Pengarna gör mer nytta i fritidsgårdar

 Att VIK:s projekt syftar till att förebygga utanförskap, kriminalitet och missbruk är positivt – men också något skolan redan jobbar med tillsammans med flera andra aktörer.

Här bedöms samarbetet med exempelvis fritidsgårdar som viktigare än 1217-projektet. Om pengarna för 1217-projektet användes till satsningar på fritidsgårdar i stan och på landsbygden skulle det nämligen nå fler elever än 1217-projektet.

”På så sätt kan alla elever få ta del av satsningen och inte bara de som kan ta sig till Västervik/är intresserade/kan bli intresserade av hockey”.

Skolledningen uppmuntrar också VIK att börja samarbeta med fritidsgårdar, och tänker att det borde gå att göra utan att tillskjuta extra ekonomiska resurser. Resurser som går till ”årskort som inte kan nyttjas av alla elever i vår kommun”, som skolledningen beskriver det.

Skolledningen sågar supporterkulturen

Skolledningen skriver också att den värdegrund som beskrivs i VIK:s presentation av projektet inte är förenlig med verkligheten – utifrån vad som händer i hemmaklacken på matcher. Om skolan ska samarbeta med VIK behöver VIK bevisa sin värdegrund genom att jobba med supporterkulturen.

VIK skriver i sin ansökan om fortsatt projektstöd att de nu inlett ett samarbete med organisationen Human and Heart. Organisationen kommer bidra med utbildning, stöd och råd till verksamheten och alla medlemmar, inom områden som kränkande särbehandling och trakasserier. Arbetet med Human and Heart ska dra igång våren 2024.

Skolledningen: Låt spelarna teckna kontrakt om drogfrihet

Skolledningen skriver också att idén om ett kontrakt för alkohol- och drogfrihet är en bra idé. För att markera att alla håller samma linje föreslås att även ledare, styrelsemedlemmar och spelare tecknar ett liknande kontrakt. ”Frågan är vem som ska följa upp att kontraktet följs”, undrar skolledningen. Det finns nämligen en alkoholservering i ishallen, med servering under pauserna. Grundskolechefen Ewa Myhrén undrar hur det kommer upplevas för eleverna som tecknat kontrakt om att avstå alkohol, om deras förebilder inte gör detsamma.

”Lyckas föreningen däremot att leva upp till de goda värdegrunderna så är det fantastiskt och då välkomnar vi ett nytt initiativ, men för oss kräver det att föreningen lever sin värdegrund i alla led, alla dagar om året innan vi är redo att gå in i ett samarbete”, skriver skolledningen.

Annons:

Martina Gradian

martina.gradian@dagensvastervik.se

0767817450

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt