Annons:

SPARFÖRSLAGET: TVÅ FRITIDSGÅRDAR KAN LÄGGAS NED

Två av kommunens fritidsgårdar kan läggas ned efter årsskiftet för att spara pengar. Besparingen skulle bli 3,5 miljoner kronor för kommunen. Foto: Martina Gradian.

SPARFÖRSLAGET: TVÅ FRITIDSGÅRDAR KAN LÄGGAS NED

Under måndagen informerades personal om att två fritidsgårdar kan behöva läggas ned. Oppositionspolitiker Jenny Svensson (SVP) är mycket kritisk, och förvaltningschefen hade helst sluppit lägga fram förslaget.

Annons:

Under måndagen fick personalen ett mejl: Två fritidsgårdar kan läggas ned, vilket innebär att fyra personer kan bli av med jobbet.

Mejlet som gått ut är en konsekvens av den föreslagna budgeten inför 2025. I budgetförslaget är inga av kommunverksamheternas äskande – alltså önskemål – medräknade. Det gör att förvaltningar och nämnder måste presentera vad de kan göra för att kapa kostnader om budgetförslaget blir verklighet. Budgeten beslutas av fullmäktige i mitten av juni, och politikerna kan – i teorin – ändra medeltilldelningen tills dess.

Kan spara 3,5 miljoner kronor

Fritidsgårdarna som berörs är de i Gunnebo och i Överum. Totalt kan det spara 1,6 plus 1,9 miljoner kronor att stänga fritidsgårdarna från årsskiftet 2024/2025.

Jenny Svensson i Socialisterna Välfärdspartiet har länge jobbat som socialpedagog i skolorna i norra Västerviks kommun, och tror att en nedläggning skulle få stora konsekvenser.

– Dels sviker man ungdomarna som bor där. Fritidsgårdar fyller en stor social arena. I Överum där jag jobbat så har fritidsgården ett stort upptagningsområde och är välbesökt. Dels sänder man en signal om hur man ser på de här orterna, och jag tror att det kommer bli färre som vill bosätta sig där, säger hon.

Ulf Kullin är förvaltningschef och har den samlade bilden över hela kommunstyrelsens förvaltning: från försörjningsstöd till bibliotek och fritidsgårdarna. Totalt ska kommunstyrelsens förvaltning spara in 19 miljoner kronor.

Chefen: "Vill inte spara på någonting"

Ulf Kullin är tydlig med vad han tycker:

– Jag är den första att säga att inga av de här sparförslagen är bra. Jag vill inte spara på någonting, för det vi gör behövs. Av de här 19 miljonerna vi behöver effektivisera är ingenting riktigt bra, och minst bra är fritidsgårdarna. Det är olyckligt att det drabbar unga. Det inser vi också. Men för att gå ekonomin att gå ihop har vi behövt göra så.

Han fortsätter:

– Samtidigt står jag för förslagen, och vi har en ekonomisk verklighet att förhålla oss till där skatteintäkterna inte ökar motsvarande de behov som finns.

Kan bli dyrt i längden

Jenny Svensson (SVP) tycker att kommunen skjuter sig själva i foten.

– Fritidsgården är tryggheten för många barn. Samtidigt sätter man in ordningsvakter. Det känns som att lägga plåster på ett köttsår. Kanske skulle man se till att hålla igång fritidsverksamheterna.

Ulf Kullin instämmer i att sparåtgärder kan bli dyrare i längden.

– Det är risken när vi inte satsar på ungdomar. Det är också risken när vi gör besparingar och effektiviseringar kopplat till tillväxt, säger han.

 

Att det blev just Överums och Gunnebos fritidsgårdar som föreslås läggas ned beror på flera faktorer. Kort sagt bedöms de nedläggningarna ge minst negativa konsekvenser.

Jenny Svensson (SVP) är frågande till varför kommunen då tidigare byggt om för att få plats med fritidsgården i skolan i Överum.

Ulf Kullin säger att det ekonomiska läget är nytt även för honom, trots sju år som förvaltningschef:

– Tidigare har skatteintäkter ökat så pass mycket att det funnits utrymme att klara av de äskanden som görs. Nu ökar skatteunderlaget bara så pass att man klarar det mest basala. Det är nytt för mig också, säger han.

Tror du att politikerna kommer ändra budgeten och ge gehör för några äskanden innan budgetfullmäktige i juni?

– Jag vågar inte sia om det. Kortsiktigt kan det förändras om politiken väljer att använda resultatutjämningsreserven. Men den är inte outtömlig heller. Det kan vara så att vi får i uppdrag att spara på annat, men det har jag ganska små förhoppningar om. Inte ens fullmäktige kan trolla, säger han.

Annons:

Martina Gradian

martina.gradian@dagensvastervik.se

0767817450

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt