Annons:

HÄRBÄRGET SLOPAS – NU SKA HEMLÖSA i VÄSTERVIK TA IN PÅ VANDRARHEM

Istället för ett härbärge hos Pingstkyrkan/LP-stiftelsen hänvisas hemlösa till att söka nödbistånd för enstaka nätter på vandrarhem, berättar Liselotte Månsson, Verksamhetschef på socialtjänstens individ- och familjeenhet, Märta Norberg, Verksamhetschef för försörjningsstöd och Joakim Nyman, socialchef. Foto: Martina Gradian.

HÄRBÄRGET SLOPAS – NU SKA HEMLÖSA i VÄSTERVIK TA IN PÅ VANDRARHEM

Kommunens avtal med Pingstkyrkan som erbjuder härbärge och övernattning har förlängts i omgångar, men löper ut sista maj. Efter det ska hemlösa få ekonomiskt stöd för att ta in på vandrarhem om de inte hittar någon annanstans att bo.

Annons:

Kommunen har tagit fram en ”Tak över huvudet-garanti”, som ska ersätta det temporära avtalet med Pingstkyrkan/LP-verksamheten om akutboende för hemlösa.

– Den innebär att vi garanterar att man i akuta situationer kan få ekonomiskt bistånd förr nattlogi, säger Märta Norberg, verksamhetschef för försörjningsstöd i Västervik.

Enheterna för försörjningsstöd och socialtjänst ligger under olika förvaltningar, men förvaltningarna samarbetar i ämnet.

Hur ska det fungera i praktiken?

– I praktiken går det till så att individen ansöker om nöd utifrån boendesituationen, antingen via försörjningsstöd under kontorstider, eller via socialjouren Sydöstjouren övrig tid. Det är individen själv som får ta kontakt med ett vandrarhem, säger Norberg.

Får kosta högst 600 kronor per dygn

Vandrarhemmet får kosta max 600 kronor per dygn, och ett krav för att få stödet är att man är folkbokförd i Västerviks kommun. Personen får då ett snabbt biståndsbeslut om ekonomisk kompensation för vandrarhemsnatten.

Kan det bli svårt att få rum för de boende under högsäsongen när många turister kommer hit?

– Eftersom vi inte har gjort någon upphandling kan vi inte hänvisa till ett specifikt vandrarhem men vi har pratat med flera vandrarhem som ställer sig positiva till det här och gärna vill hjälpa till, säger socialchef Joakim Nyman.

Det är den egna individen som ska ta ansvar för sin boendesituation. Garantin om nödboende på vandrarhem ska inte ses som en långsiktig lösning, är beskedet. De som idag sover i pingstkyrkans härbärge kommer, om de inte hittar egna boenden, behöva söka nödboendet en natt åt gången.

Det här är vuxna, myndiga individer som behöver vilja söka och få stöd”

– Varje individ som idag har det här stödet i annan form behöver söka om akut nattlogi. Om man ansöker om försörjningsstöd och får avslag för att man inte vill medverka in sin behandling kan man ansöka om nöd. Men Tak över huvudet-garantin är inte ett sätt att lösa bostadssituationen långsiktigt. Det här är vuxna, myndiga individer som behöver vilja söka och få stöd., säger Märta Norberg.

Hon ser positivt på att kontakten inför ett nödboende ger kommunen insikt om vilka som behöver stöder, och varför.

– Kommer man till oss på försörjningsstöd och har problem med beroende så lotsar vi vidare. I och med att man vänder sig till oss får vi chans att hitta lösningar, säger hon.

Norberg berättar att kostnaden för beslut om tillfälliga boenden i Västervik landade på sammanlagt 244 000 kronor under 2022 och 2023. Det är den kostnaden kommunen också räknar med framöver.

Finns det risk att de som bor på härbärget i Pingstkyrkan idag, som haft svårt att manövrera enligt regelverken som finns, trillar utanför systemet med den här lösningen?

– Om man ansöker om försörjningsstöd så kan vi hjälpa till och visa hur man fyller i blanketter, eller vägleda till en god man, om det är det som behövs. Vi har ett uppdrag att hjälpa människor till autonomi, säger Norberg.

Vad händer ”dagen efter” en hemlös person sovit på vandrarhemmet? Görs det någon uppföljning från er sida mot de här individerna?

– Om nöd kvarstår får individen göra en ny ansökan, men individen ska själv försöka undanröja de hinder som finns för en egen bostad – antingen själv eller via våra verksamheter. Om det görs en uppföljning är individuellt, man kan till exempel ha kommit överens om att man ska få hjälp ut missbruk och då hakar någon av kommunens verksamheter i, säger Norberg.

Varför har man valt den här lösningen, i stället för att fortsätta med Pingstkyrkan/LP-stiftelsens lösning?

– Att förlänga avtalet med LP vilket skett i omgångar är ett politiskt beslut, säger Joakim Nyman.

– Vårt uppdrag var att ta fram en Tak över huvudet-garanti, och det har vi gjort, säger Märta Norberg.

Joakim Nyman tillägger att LP-stiftelsen och kommunen haft olika ambitionsnivåer:

– LP har velat se mer av en heldygnslösning men vi i kommunen har velat se en lösning akut för enstaka nätter.

Liselotte Månsson, Verksamhetschef på individ- och familjeomsorgen tillägger att kommunen samarbetar med en rad olika ideella aktörer, och att det kommer fortsätta.

Finns det risk att tröskeln att söka sig till er blir högre än den nuvarande lösningen med Pingstkyrkan, och att människor därför förblir hemlösa?

– Det här stöder bygger på att man vill söka sig till oss. På individnivå kan nog individer se det som att tröskeln blir högre. Men tidigare har det inte varit biståndsbeslut, vilket det ska vara.

Varför är det viktigt att det är ett biståndsbeslut?

– Det är viktigt att vi kan redovisa och följa skattemedel. Den här typen av insatser ska föregås av biståndsbeslut. Får man avslag på ett beslut från oss kan man också överklaga det, vilket gör det rättssäkert, säger Norberg.

Annons:

Martina Gradian

martina.gradian@dagensvastervik.se

0767817450

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt