Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Sverker Thorén (L) har tillsammans med två andra företrädare för Liberalerna skrivit en insändare om hur partiet vill utveckla Västerviks kommun och arbetet med budget 2021.

Liberalerna – kommunens blå och gröna varumärke

Vi har i Västerviks kommuns Vision 2030 tagit ett långsiktigt inriktningsmål som förpliktigar. Våra kommuninvånare ska känna att de bor, lever och verkar i en kommun där det råder livskvalitet varje dag, det skriver Liberalernas företrädare i en insändare om kommunens budget för 2021, där man tar ställning för den styrande majoritetens budgetförslag.

Annons:

Västerviks kommun ska vara en attraktiv kommun för invånare, inflyttare, företag, föreningar, kulturliv och turism. En kommun där det är högt till tak och rak kommunikation. En kommun som är en mycket god arbetsgivare, med ständigt hög kvalitet på skola, barnomsorg, äldrevård, sjukvård och allt annat som kommunen ansvarar för.

Även för våra äldre, sjuka och omsorgstagare ska det vara en självklarhet att få uppleva livskvalitet varje dag. Därför är det viktigt att våra verksamheter har chefer och personal som har mycket hög kompetens, i kombination med ett humanistiskt perspektiv och förhållningssätt.

För att hålla en hög genomgående kompetens och bli en mer attraktiv arbetsgivare måste ledarskapskulturen på alla nivåer ständigt utvecklas. Därför vill vi bland annat se återkommande kompetenshöjande aktiviteter och utbildningar för kommunens medarbetare, chefer och politiker. Vår önskan är att Västerviks kommun ska kännetecknas av utvecklingsorienterade politiker och tjänstemän.

Kommunens HR/personalfunktion får i framtiden en allt viktigare roll, i arbetet för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, när det gäller kompetensförsörjning, kompetenshöjning och konflikthantering

Vi måste även inse att vår kommun inte är ett företag. Verksamheterna ska hålla sig inom den kommunala kompetensen och lagstiftningen. Kommuninvånare, små och stora företag ska behandlas lika i sitt möte med kommunens tjänstemän och förtroendevalda. Öppenhet och transparens är viktiga ledord för en god relation mellan kommunen och medborgare.

De satsningar vi i Liberalerna fokuserar på ska vara långsiktigt hållbara, med målet att skapa en kunskapsorienterad kommun i ständig utveckling, Där varje individ har möjlighet att uppnå sin fulla potential. En kommun där personlig frihet går hand i hand med personligt ansvar.

Vi ska också ha ett stort fokus på jämställdhetsarbetet i kommunen. 

Vi ska fortsätta det lyckosamma integrationsarbete som de senaste åren gjorts i kommun och föreningsliv.

Påbörjade uppdrag

På grund av Coronapandemin har arbetet med flera av Liberalernas hjärtefrågor som antogs budget 2020, självklart, fått bromsas in. Nu samlar vi kraft inför 2021 och ser till att arbetet med bland annat resursskolan, i överenskommelse med S, C och MP, fortsätter och fullföljs. Vi ser också med stor förhoppning fram emot starten av arbetsbetsgruppen inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, som ska upprättas för att ta del utav arbetssättet GIRFEC.

Trygga verksamheter i en orolig tid

 ”Vi har i år en situation med en Coronapandemi som påverkar i stort sett alla samhällen och länder globalt sett. Liberalernas budgetförslag för 2021 tar utgångspunkt i majoritetens förslag om att en nollbudget ska tas i Kommunfullmäktige i juni månad. Våra nya förslag ska i nuläget ses som inriktningsmål och förhoppningsvis ingå i en reviderad budget som tas på november månads fullmäktige, där vi återkommer med eventuella yrkanden.”

Sverker Thorén            Kennth H Axelsson     Fredruk Lindström

 

 

 

  

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion