Annons:

Jon Sjölander, Harald Hjalmarsson och Andreas Billtorp.

Moderaterna pekar ut färdriktningen för kommunen – men var finns pengarna?

Moderaterna i Västerviks kommun har pekat ut vilken färdriktning de vill att Västerviks kommun ska ta efter valet, det handlar om tillväxt i ekonomi för kommunen och individerna. Satsningar på skola och omsorg. Vissa saker har man lätt att förklara men varför en lärare ska tjäna 150 000 kronor mer om året än en undersköterska har man svårt att få ett riktigt svar på.

Annons:

Ledordet i Moderaternas budgetförslag är tillväxt. Man vill säkerställa en stark välfärd med fortsatt hög livskvalitet för de som har möjlighet till det. Man pekar på att antalet yrkesverksamma personer mellan 20 – 64 år ska öka, för att kommunen ska kunna försörja de åldrade befolkningen i kommunen.

Ni inleder ert budgetförslag med en statsbudget, varför väljer ni att göra på det sätter. Det är en budget som ska gälla för kommunen? Ni skriver att kommunen ska ta ansvar för den allt mer åldrande befolkningen här, men det är inte en kommunal fråga utan en statlig fråga, där det kommunala utjämningssystemet går in. Hur menar ni?

- Vi vill se en plan från kommunledningens sida för att vi ska få en ökad befolkning i Västerviks kommun. Det målet finns inte från de fem styrande partierna idag. Vi säger att målet måste vara 40 000 invånare fram till 2030, säger Harald Hjalmarsson.

Moderaterna menar att alla människor har rätt att göra en klassresa.

- Vi tror inte att det finns någon som frivilligt inte vill göra en klassresa. Alla vill framåt och ha mer. Det kan handla om pengar, boende, lärdom eller annan utbildning, säger Jon Sjölander.

Det som däremot ska minska är andelen tjänster i kommunal regi för att 1 000 nya jobb i privat regi ska skapas.  Utveckla nya industriområden och prioritera arbetet med nya detaljplaner.

Budskapet är tydligt nå lägre kostnader till bibehållen eller ökad kvalitet i kommunens verksamheter och bolag.

Löner i skolan viktig

Moderaterna vill att lönen inom lärarkåren ska öka och att kommunens lärarkår ska komma upp i samma lön som riksgenomsnittet.

En lärare tjänar idag cirka 35 000 kronor och en gymnasielärare 39 000. En undersköterska tjänar cirka 12 000 kronor mindre per månad, cirka 150 000 mindre per år, varför gör ni den prioriteringen. Det är ändå samma kommunala pengar vi talar om?

- Det handlar om att vi ska vara konkurrenskraftiga mot närliggande kommuner. Vill vi att fler människor bosätter sig här måste vi se till att vi får konkurrenskraftiga löner, säger Andreas Billtorp.

En lärare har större chans att jobba heltid tills de är 65 år, vilket en undersköterska i vård och omsorgen inte har möjlighet till, då de ofta sliter ut kroppen, många går ner på halvtid bara för att orka, är inte det ett skäl till att jämna ut lönerna?

- Det finns väldigt många lärare som har psykisk-och fysisk ohälsa också, samtidigt ska man komma ihåg att lärare har tagit större studielån för att läsa in sitt yrke, det måste räknas in i lönen också, säger Andreas Billtorp.

Moderaterna föreslår också att kommunen gör en översyn av förskole – och skolstrukturen i kommunen samt påbörja projektering för att slå samman två högstadieskolor i Västervik samt utreda möjligheterna att samutnyttja skolans lokaler över förvaltningsgränserna.

- Vi är kritiska till att kommunledningen inte vill erkänna att det finns en överkapacitet i skolan, vilket inte är hållbart i längden, säger Harald Hjalmarsson.

Han vill inte precisera vilka skolor som kan komma att läggas ned utan det måste utredas.

Andreas Billtorp pekar också på vikten att kommunen implementerar sin skolfrånvaroplan.

- Idag finns det 220 elever i skolan som aldrig kommer till skolan eller har omfattande olovlig frånvaro, från 7-20 år. Det är ett stort samhällsproblem då ungdomsarbetslösheten och utanförskapet ökar vilket kostar enorma pengar. En plan finns framtagen men den används inte.

Socialnämnden -  ”Närvarande ledare”

Jon Sjölander menar att det finns et inbyggt systemfel i äldreomsorgen i Västerviks kommun. Enligt Jon Sjölander lider äldreomsorgen på brist på rutiner och styrning.

- Personalen måste få möjlighet att ta eget ansvar. Ska vi få verksamheterna att fungera måste vi ha mindre team som leds av någon som kan och känner hur verksamheten ska fungera. Jag anser att de får en högre lön för att de väljer att ta ansvar för att driva de teamen. I huvudsak anser jag att lönenivån inom äldreomsorgen måste differentieras mer, att det blir större löneskillnader än vad det är idag, beroende på vilket ansvar man tar, säger Jon Sjölander.

Han menar att det finns tydliga tecken på brist på ledarskap inom äldreomsorgen.

- Jag har läst de lex Sahra-anmälningar som gjorts vid ett flertal särskilda boende i kommunen och det gemensamma i dem är brist på ledarskap. Det vill vi förändra, säger Jon Sjölander.

Öka konkurrensen

Ett steg för att öka på resultatet i näringslivsklimatet är att öka konkurrensen och låta delar av kommunens bolagsverksamheter konkurrensutsättas.

- Vi ser Bostadsbolaget som har en egen bilverkstad där de servar kommunens bilar. Tidigare köpte man tjänster som däckbyte men det gör man inte längre, säger Harald Hjalmarsson.

Moderaterna vill också ge Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att minska sitt användande av dricksvatten.

- I dag använder man dricksvatten för att kyla ner sitt bränsle, vi vill att bolaget utreder om det går att använda sig av dagvatten istället, säger Harald Hjalmarsson.

Ingen ekonomisk redovisning

Moderaterna har inte gjort någon ekonomisk uträkning på vad deras förslag skulle få för effekt. De man pekar på är att det så kallade en procent kravet är borta i deras budget, vilket ger cirka 24 miljoner kronor extra till satsningar i kärnverksamheten.

- Allt är finansierat och vi har använt oss av samma underlag som de övriga partierna har gjort. Vi föreslår inga höjda eller sänkta skatter, säger Harald Hjalmarsson.

  

Annons:

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

LEDIGA JOBB

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta