Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Hur ska man förvara sitt testamente?

Ett testamente ska upprättas skriftligen och testatorn måste ha två vittnen på plats som skriftligen ska styrka att hon skrivit under testamentet. Ett testamente är en väldigt värdefull handling eftersom kopior av testamenten som huvudregel inte giltiga.

Därför blir förvaringen av testamentet avgörande. Det ska kunna hittas av de efterlevande men inte förvaras där det kan komma bort eller brinna upp eller bli förstört av en förfördelad släkting. Det finns inget nationellt register för testamenten och ingen myndighet som har i uppdrag att förvara dem. Däremot finns det privata firmor som åtar sig att förvara och bevaka testamenten. Vil man inte anlita en sådan är det tryggast och säkrast att förvara testamentet i bankfack med en kopia hemma som de efterlevande kan hitta.

I världen av idag skulle det kännas naturligt med digitala testamenten men den lösningen har inte varit aktuellt från lagstiftarens sida. Risken finns att någon skulle hacka sig in och läsa, dela, ta bort eller ändra upprättade testamenten anses för stor.

Ska jag äga en större andel eftersom jag har betalat mer eller hur ska vi lösa det på bästa sätt?

Min sambo och jag funderar på att köpa ett hus ihop. Tanken är att jag ska betala kontantinsatsen och kanske lite till med pengar som jag fått från mina föräldrar. Nu undrar vi hur vi ska göra. Ska jag äga en större andel eftersom jag har betalat mer eller hur ska vi lösa det på bästa sätt?

Jag väljer att ge ett exempel för att göra frågan lite mer konkret och greppbar. Säg att det rör sig om ett hus som kostar 2,5 miljoner kr. Och säg att du betalar 500 000 kr med dina egna pengar medan ni lånar varsin miljon. Du har då finansierat 60 procent av huset (1,5/2,5).

Sedan finns olika vägar att gå. Ett alternativ är att ni skriver ett samboavtal där det står att du ska få ut 60 procent av värdet när ni säljer huset eller separerar. Om ni inte skriver samboavtal ingår huset i samboegendomen och då får du bara 50 procent av värdet om ni separerar. Men om du äger 60 procent bör du också stå för 60 procent om ni investerar i huset eller tar upp nya lån. Det kan bli lite krångligt.

*

Ett annat alternativ är att ni istället upprättar en revers mellan er, så att din sambo blir skyldig dig 250 000 kr (när du betalade 500 000 kr betalade du ½ åt dig och ½ åt din sambo). På reversen bör skrivas att den inte får överlåtas. Även om ni väljer den lösningen bör ni skriva ett samboavtal för att undvika att den hälftenägda bostaden används till skuldtäckning för din sambos skuld till dig i samband med en sambodelning. Annars riskerar du att behöva vara med och betala hälften av skulden till dig själv om ni separerar.

Förutom att upprätta revers och samboavtal gör ni klokt i att skaffa livförsäkringar och upprätta testamenten eftersom sambos inte ärver varandra. Om någon av er går bort utan att ni skrivit testamente kommer annars den avlidnes arvingar att ärva en del av huset och den efterlevande kommer då att bli delägare i huset tillsammans med arvingarna.

Kan jag sälja gården trots att min syster inte vill?

Jag äger en gård tillsammans med min syster. Vi är inte överens om hur gården ska skötas och jag vill helst sälja gården men det vill inte hon. Vilka möjligheter har jag?

Svaret på din fråga finns i lagen om samäganderätt.

Om delägarna är oense om nyttjandet eller förvaltningen av den samägda egendomen kan var och en av dem vända sig till domstol och be den utse en god man att ta hand om förvaltningen. Det är inget som hindrar att en av delägarna utses till god man. Om delägarna inte tycker att det är en tillräcklig åtgärd har var och en av dem också möjlighet att vända sig till rätten med en ansökan om att fastigheten ska säljs på offentlig auktion. Rätten utser då en god man som ansvarar för att sälja fastigheten. Om det finns synnerliga skäl kan en invändning från en delägare innebära att den offentliga försäljningen skjuts på framtiden men det krävs ganska mycket för att få till ett sådant uppskov. En delägare har också möjlighet att begära att fastigheten ska klyvas istället för att säljas.

Möjligheten att sälja en fastighet på offentlig auktion med stöd av samäganderättslagen kan avtalas bort. Enligt lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter, vilken gäller om tre eller fler personer äger en gård tillsammans finns dock en strikt rätt att begära att fastigheten säljs på offentlig auktion. Att det är en strikt rätt innebär att det inte är möjligt att avtala bort den.

Om man har avtalat bort möjligheten att kräva att fastigheten säljs på offentlig auktion enligt samäganderättslagen kan man, om man bara är två delägare i en fastighet som är taxerad som lantbruksenhet, se till att bli minst tre delägare i fastigheten för att därefter kunna kräva att den säljs på offentlig auktion.

Det en god idé att kontakta en jurist om du vill agera i frågan om samägandet.

FRÅGA JURISTEN: Behöver vi ett äktenskapsförord?

Juristen Sanna Danielsson från LRF Konsult svarar på läsarnas frågor. Denna vecka behandlas frågan gällande äktenskapsförord och dess innebörd.

FRÅGA:

Hej Sanna! Jag och min särbo ska gifta oss. Vi har flera barn vardera sedan tidigare, och på grund av platsbrist kommer vi inte kunna flytta ihop direkt. Jag äger en fastighet och min särbo bor i hyresrätt. Vi har förstått att det kan vara bra för oss att skriva ett äktenskapsförord. Är det så?

/Ann-Sofie

SVAR:

Hej! Och tack för att du vänder dig till mig med din fråga.

Ett äktenskapsförord utgör ett avtal mellan två personer, det vill säga er som makar eller blivande makar. Det innebär att båda parter måste vara överens. Avtalet reglerar att viss egendom ska vara enskild och därigenom inte ingå i en framtida bodelning. En bodelning kan göras både under äktenskapet och vid äktenskapsskillnad. Det senare omfattar såväl separation som om en av makarna avlider. Den egendom som enligt avtalet inte skall vara makens enskilda egendom blir giftorättsgods som skall ingå i bodelning.

Ett äktenskapsförord är med andra ord ett verktyg för att skydda sin egendom. Som du beskriver kan det bero på olika ekonomiska tillgångar eller att det finns barn från tidigare förhållanden. I äktenskapsförordet är det viktigt att tydligt specificera sådan egendom som ska vara enskild. Man kan även upprätta ett s.k. totalt äktenskapsförord. Ett sådant innebär att det inte blir någon bodelning alls mellan parterna eftersom all egendom som vardera parten äger då blir enskild egendom.

Ett äktenskapsförord måste också vara skriftligt och undertecknat av båda parter. Vidare krävs att det registreras hos Skatteverket för att få rättslig verkan.

Då man upprättar ett äktenskapsförord bör man tänka på att det är ett avtal som kan få verkningar långt fram i tiden då förhållandena kanske ser annorlunda ut än vid upprättandet. Mitt råd är därför att se över äktenskapsförordet då och då. Det finns inget som hindar att man ändrar det man kommit överens om tidigare eller att man genom ett nytt äktenskapsförord bestämmer att egendomen åter skall bli giftorättsgods och därmed ingå i en framtida bodelning.

Vidare anser jag att du bör ta kontakt med en jurist för att få ytterligare rådgivning samt hjälp med upprättandet. Allt för att få äktenskapsförordet anpassat till er livssituation.

Vill du ställa en fråga kring juridik? Maila sanna.danielsson@lrfkonsult.se

Sanna Danielsson, LRF Konsult i Västervik och Vimmerby

FRÅGA JURISTEN: Vad händer om vi separerar?

Juristen Sanna Danielsson från LRF Konsult svarar på läsarnas frågor. Denna vecka behandlas frågan avseende vad som händer om man som sambos separerar.

FRÅGA:

Vi är ett sambopar som bor i en bostad som jag står som ägare till. Vi står båda på lånen, ½ var. Vad händer om vi separerar? Min sambo står på bilen (lägre försäkringspremie) men vi har köpt den ihop, hur blir det med den om vi delar på oss?

/Mikaela

SVAR:

Hej! Och tack för att du vänder dig till mig med din fråga.

Om bodelning mellan sambor
Det är mycket som skiljer sig mellan att vara sambo och att vara gift, rent juridiskt. Om ett gift par separerar läggs all egendom samman och delas lika mellan makarna, bortsett från enskild egendom. När makar separerar ska bodelning göras. När ett sambopar separerar måste inte bodelning göras, men det ska göras om den ena begär det. En bodelning mellan sambor kan aldrig omfatta mer än en bostad som man köpt ihop för att bo i och det bohag som införskaffats gemensamt. Det innebär att ingen del av den övriga egendomen ingår i bodelningen.

Bostaden
En bostad som bara den ena står som ägare till men som redan från förvärvet utgjort den gemensamma bostaden är samboegendom och ska ingå i en sambobodelning. Du och din sambo har rätt till hälften var. I samband med en bodelning görs först en skuldtäckning, där varje sambo får räkna av sina skulder med säkerhet i samboegendom mot samboegendom. Därefter delas eventuella netton.

Om ni tänker att bostaden är och ska fortsätta vara din måste ett samboavtal och ett skuldebrev upprättas. Genom samboavtalet kan ni bestämma att bostaden inte ska ingå i bodelning. Genom skuldebrevet mellan er bör din sambo ges rätt till ett belopp motsvarande din sambos del av lånen. Om ni inte avtalar bort sambolagen ingår bostaden i bodelning, vilket innebär följande i er situation, enligt skolboken.

Lottläggning
Om bostaden är värd 1 miljon kr efter skatt och lånen uppgår till 800 000 kr kommer du få räkna av din del av lånen (400 000 kr) genom s.k. skuldtäckning. Det som blir kvar, 600 000 kr, ingår i bodelningen. Din sambo, som inte äger bostaden kommer inte få skuldtäckning ur bostaden. Om bohaget saknar värde kommer din sambo tillföra 0 kr till bodelningen. De 600 000 kr som bodelningen omfattar delas lika, vilket innebär ni får 300 000 kr var från bodelningen. Eftersom din sambo inte fick skuldtäckning hamnar din sambo på minus 100 000 kr medan du, som fick skuldtäckning, hamnar på 300 000 kr plus.

Fördelning av bostaden, lånen och bodelningslikviden
Behåller du bostaden måste du överta du lånen. Du har därutöver rätt till 300 000 kr från din sambo. Tar din sambo över bostaden måste din sambo överta lånen och dessutom betala 300 000 kr till dig.

Beroende på vad ni vill och hur er situation ser ut den dag bodelning p.g.a. separation eller dödsfall ska göras är det lätt att det blir fel, även om ett skuldebrev upprättas. Det är värt att ta hjälp av en jurist, så att det blir rätt!

Bilen
En bil kan aldrig ingå i en sambobodelning. Det kan däremot vara så att båda har finansierat köpet. Det är inte alltid lätt att bevisa. Som medfinansiär rekommenderas att bevis finns för detta. Helst ser man till att båda står på köpekontraktet. 

Vill du ställa en fråga kring juridik? Maila sanna.danielsson@lrfkonsult.se

Sanna Danielsson, LRF Konsult i Västervik och Vimmerby

FRÅGA JURISTEN: Uppringd av telefonförsäljare! Är jag bunden av avtalet?

Juristen Sanna Danielsson från LRF Konsult svarar på läsarnas frågor. Denna vecka behandlas frågan om reglerna kring telefonförsäljning och hur bindande avtal kommer till stånd.

FRÅGA:

Hej! Jag har stora problem med telefonförsäljare som ringer flera gånger i veckan om försöker få mig att teckna nya telefonabonnemang. Jag vågar inte svara på frågor då jag är rädd att jag i och med det ska råka ingå något avtal. Kan jag bli bunden över telefon? Tack på förhand!

/Maud

SVAR:

Hej Maud! Och tack för att du vänder dig till mig med din fråga.

Av frågan framgår inte om försäljarna kontaktar dig i egenskap av privatperson (konsument) eller näringsidkare. Beroende av detta kommer svaren skilja sig åt, men jag kommer utgå ifrån att du ses som konsument i förhållande till de som kontaktar dig.

Särskilda regler gällande telefonförsäljning finns sedan 1 september 2018 i 3 a § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). I denna bestämmelse stadgas att om en näringsidkare på eget initiativ kontaktar dig som konsument per telefon, i syfte att ingå ett avtal, måste du skriftligen acceptera anbudet för att ett giltigt avtal skall anses ingånget.

Försäljarens anbud behöver inte skickas på papper, du kan också får det via e-post, sms eller liknande. Även ditt skriftliga godkännande kan ske elektroniskt, tex genom att du kryssar för ett alternativ i ett elektroniskt dokument. Ditt godkännande ska ske först efter att samtalet är avslutat.

Om du inte skriftligen accepterar anbudet är avtalet ogiltigt. Samma sak gäller om ditt skriftliga godkännande lämnas under pågående samtal. Om avtalet är ogiltigt är du inte skyldig att betala för varor och tjänster som operatören ändå levererar eller utför.

Viktiga att åter poängtera är att dessa regler enbart gäller som skydd för konsumenter i förhållande till näringsidkare. Om du blir kontaktad av en telefonförsäljare i egenskap av näringsidkare gäller inte kravet på skriftlighet. Du kan således bli bunden av avtalet enbart genom ett muntligt godkännande via telefon.

Mitt råd, speciellt till de som bedriver näring, är att vara mycket uppmärksamma på vem som ringer och varför, och vad det är de försöker sälja. Skulle skadan redan vara skedd rekommenderar jag att man tar kontakt med jurist för vidare hjälp.

Vill du ställa en fråga kring juridik? Maila sanna.danielsson@lrfkonsult.se

Sanna Danielsson, LRF Konsult i Västervik och Vimmerby

FRÅGA JURISTEN: Köparens undersökningsplikt vid fastighetsköp

Juristen Sanna Danielsson från LRF Konsult svarar på läsarnas frågor. Denna vecka behandlas vad man som köpare skall tänka på vid köp av fastighet.

FRÅGA:

Hej Sanna! Jag om min sambo ska köpa vår första villa. Vi har hört och läst en del om det här med skyldigheten att undersöka bostaden. Vi känner oss ändå fortfarande inte helt säkra på hur vi ska göra för att försäkra oss om att vi utfört undersökningen korrekt. Skulle du kort kunna försöka reda ut hur det fungerar med undersökningsplikten?

/Martin

SVAR:

Hej! Och tack för att du vänder dig till mig med din fråga.

Vad som egentligen omfattas av köparens undersökningsplikt vid köp av fastighet är svårt att lämnat något generellt svar på. Som lagstiftningen är formulerad så beror omfattningen av undersökningsplikten på omständigheterna i varje enskilt fall, och att lämna ett kort heltäckande svar är nästintill omöjligt.

Undersökningsplikten följer av regler i jordabalken (JB). Enligt 4 kap. 19 § 2 st. kan en köpare inte utkräva att en säljare ska ansvara för fel som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning “som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet”. Förenklat skulle man kunna säga att för ett äldre hus, eller ett hus i dåligt skick, krävs närmare undersökning än för ett nyproducerat hus. Som utgångspunkt ska det vara tillräckligt med en lekmans undersökning, men vi talar då om en på området normalt bevandrad lekman, varför det kan rekommenderas att anlita en sakkunnig besiktningsman. Man ska dock vara medveten om att man som köpare svarar även för sådana fel som besiktningsmannen borde ha upptäckt men missat.

Innebörden av bestämmelsen om köparens undersökningsplikt är att säljaren ansvarar för sådana fel som inte är upptäckbara (s.k. dolda fel), medan köparen själv får stå för fel som kunnat upptäckas, och innefattar allt som är möjligt att konstatera med syn, känsel, lukt och hörsel.

För att ge någon form av fingervisning har Högsta domstolen i ett avgörande meddelat att även svårtillgängliga utrymmen, såsom kryputrymme under byggnad, omfattas av undersökningsplikten. Domstolen har dock även uttalat att ingrepp i en byggnad eller i mark normalt inte behöver göras för att undersökningsplikten skall anses uppfylld.

Sammantaget skall sägas att köparens undersökningsplikt är relativt långtgående och inkluderar en noggrann undersökning av fastighetens samtliga utrymmen. Även för det fall då utrymmena synes oåtkomliga. Mitt bästa råd är att ta kontakt med en jurist som kan ge er vägledning och anvisningar för vad som gäller i just ert fall med er tilltänkta fastighet.

Vill du ställa en fråga kring juridik? Maila sanna.danielsson@lrfkonsult.se

Sanna Danielsson,

LRF Konsult i Västervik och Vimmerby

FRÅGA JURISTEN: Grannen kapar grenar på mitt träd!

Juristen Sanna Danielsson från LRF Konsult svarar på läsarnas frågor. Denna vecka behandlas rättsförhållandet mellan grannar.

FRÅGA:

Hej! På min tomt står ett träd där vissa grenar växer över staketet och in till grannen. Grannen har nu kapat av dessa grenar jäms med staketet och på så sätt förstört trädets utseende. Är detta verkligen ok?

/Anonym

SVAR:

Hej! Och tack för att du vänder dig till mig med din fråga.

Reglerna kring grenar och rötter som växer över tomtgränser finns i 3 kap. 2 § jordabalken. Där stadgas att om en gren eller rot tränger in på grannfastigheten, och därmed orsakar olägenhet, får fastighetsägaren ta bort dessa.

För att betraktas som en olägenhet ska missförhållandet vara av betydelse. Så kan vara fallet om en gren eller rot medför skada på fastigheten eller försvårar nyttjandet av denna. Att en gren skymmer solen på verandan, tappar sina löv på en välvårdad gräsmatta eller att en rot kryper in under plattor och därigenom ändrar läget på dessa anses utgöra olägenheter.

Om gren eller en rot istället sticker in på en mer vildvuxen del av tomten är detta knappast att betrakta som en olägenhet för fastighetsägaren. Tilläggas bör att det i lagen enbart talas om gren och rot. En stam som tränger in över tomtgränsen får inte avlägsnas. Man får som granne inte heller ta bort rötter eller grenar på ett sådant sätt att trädet dör av ingreppet. Detta är då att likställa med att trädet tagits bort helt.

Ägaren till den tomt där trädet står ska dock förts själv ges möjlighet att vidta åtgärder om ett borttagande kan väntas ge betydande skada för denne. Görs dock inte detta står det grannen fritt att kapa överhängande grenar och rötter på egen bekostnad. Innan detta görs bör trädets ägare få meddelande om den åtgärd man tänker vidta.

Ingreppet måste dock göras med stor försiktighet. Skulle trädet dö som ett resultat av grannens agerande kan denne bli ersättningsskyldig. Att som granne på eget initiativ vidta åtgärder kan dessutom innebära en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse, som både kan innebära skadestånd samt även böter eller fängelse.

Då det verkar som du själv inte getts tillfälle att åtgärda problemet samt att grannens åtgärd förstört trädets utseende har du möjlighet att kräva skadestånd för den skada som du åsamkats. Stöd för detta hittar du i 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Dock kan det bli svårt att avgöra hur stor sakskada du drabbats av genom din grannes handlande. En möjlig väg skulle även kunna vara att polisanmäla grannen för egenmäktigt förfarande ( 8 kap. 8 § brottsbalken) eller skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken).

Observera att rekommendationen dock är att först rådgöra med jurist innan du själv vidtar åtgärder. Både för att få hjälp och för att bevara god grannsämja i så stor utsträckning som möjligt. 

Vill du ställa en fråga kring juridik? Maila sanna.danielsson@lrfkonsult.se

Sanna Danielsson, LRF Konsult i Västervik och Vimmerby

FRÅGA JURISTEN: Fyra goda skäl att upprätta testamente

Juristen Sanna Danielsson från LRF Konsult svarar på läsarnas frågor. Denna vecka behandlas varför det finns anledning att upprätta ett testamente.

FRÅGA:

Hej! Jag och några vänner satt och diskuterade igår, och kom då in på testamente. Själv är jag inte så gammal ännu, men började fundera på om och när det kan vara aktuellt för mig att skriva ett testamente. När skulle du säga att det behövs?

Hälsningar Emelie  

SVAR:

Hej Emelie! Och tack för att du vänder dig till mig med din fråga.

Att börja planera för den tidpunkt när man är avliden kan självklart kännas både jobbigt och svårt, speciellt i unga år. Men det finns många anledningar att fundera på det, och några speciellt goda skäl  att även upprätta ett testamente.

När du avlider fördelas dina tillgångar enligt vad som kallas för arvsordningen. I första hand ärver makar, barn och barnbarn. Därefter föräldrar, syskon, syskonbarn, och sedan mor/farföräldrar och fastrar/mostrar samt farbröder/morbröder. Med ett testamente kan du ändra på arvsordningen och själv bestämma vem eller vilka som ska ärva dig när du går bort. Viktigt att påpeka är dock att du inte kan påverka allt. Du kan aldrig göra dina barn, s.k. bröstarvingar, arvlösa. Enligt lag har barnen alltid rätt till halva arvet, den så kallade laglotten.

Alla som vill ändra den arvsordning som ställs upp i lagen bör upprätta ett testamente, men som jag nämnde inledningsvis så finns det speciella fall där detta är extra viktigt.

1. Du är sambo

Enligt lag ärver sambor aldrig varandra. Det spelar ingen roll hur länge du varit sambo eller att ni har gemsansamma barn. Skulle du som sambo avlida kan den efterlevande genom bodelning bara få häften av samboegendomen, vilket är bostad och bohag som köpts in gemensamt. Vill du att din sambo ska få del av ditt arv och därmed skapa bättre ekonomiska förutsättningar och trygghet för honom/henne behöver du upprätta ett testamente.

2. Du har särkullbarn

Efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantag är dock när det finns s.k. särkullebarn, dvs. du har egna barn från en tidigare relation. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv genast, och behöver inte som gemensamma barn vänta tills den andra maken/makan avlider. Vill du trygga din partners ekonomiska ställning bör du i detta läge upprätta ett testamente som gör att denne får ärva när du avlider, och att särkullbarnet därmed får vänta på sitt arv precis som de gemensamma barnen.

3. Du vill att egendom ska vara enskild

Genom testamente kan du förordna att all eller viss del av ditt arv skall vara enskild egendom för mottagaren. Att egendom är enskild innebär att denna inte ska tas upp i bodelningen, och på så sätt slipper mottagraren av arvet dela med sig av detta till sin partner vid en eventuell skilsmässa/separation. Har du egendom som du vill ska vara enskild för dina arvingar bör du upprätta ett testamente där du anger detta.

4. Du saknar legala arvingar

Om du saknar legala arvingar, det vill säga några som ingår i arvsordningen, kommer myndigheten Kammarkollegiet att träda in som legal arvinge och ta hand om avvecklingen av ditt dödsbo. Dina tillgångar kommer sedan att placeras i Allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden stödjer visserligen goda ändamål, men om du själv vill bestämma vart ditt arv skall hamna bör du istället upprätta ett testamente.

Viktigt att tänka på är att ett testamente för att vara giltigt måste innehålla vissa uppgifter, samt att detta måste bevittnas på ett korrekt sätt. Rekommendationen är därför att ta kontakt med en jurist om du vill skriva testamente. För att testamentet skall få den innebörd man är ute efter krävs dessutom expertis vad gäller utformning och ordval.

Vill du ställa en fråga kring juridik? Maila sanna.danielsson@lrfkonsult.se

Sanna Danielsson, LRF Konsult i Västervik och Vimmerby

FRÅGA JURISTEN: Maximera ROT-avdraget vid sommarens om – och tillbyggnationer

Juristen Sanna Danielsson från LRF Konsult svarar på läsarnas frågor. Denna vecka behandlas hur ni kan maximera ert ROT-avdrag samt vad som gäller vid betalning av arbetet.

FRÅGA:

Hej! Vi är fyra delägare i en fastighet, en sommarstuga, som har tänkt att med hjälp från hantverkare göra några ombyggnationer under sommaren. Tanken är att vi ska dela kostnaden för detta mellan oss, men att bara en av oss betalar hantverkaren. Vi har fått lite olika besked vad som gäller. Är detta något du kan svara på?

/Thomas

SVAR:

Hej Thomas! Och tack för att du vänder dig till mig med din fråga.

Du som köpare

Som köpare av ROT-arbeten krävs att du (1) är 18 år senast vid årets slut, (2) bor i Sverige eller betalar skatt i Sverige för 90 % eller mer av din sammanlagda inkomst, (3) att du har betalat för arbetet, (4) att du har ROT-avdrag kvar att utnyttja det aktuella året och (5) att du betalar tillräckligt mycket i skatt för att kunna göra avdrag.

Bostaden

Först och främst krävs att den som söker ROT-avdrag är ägare till fastigheten. Utöver ägandet finns även ett krav kopplat till boendet. Om du äger fastigheten är det möjligt att få ROT-avdrag (1) om du bor i den aktuella bostaden, (2) om dina föräldrar bor i den aktuella bostaden och (3) om du, ensam eller tillsammans med andra, utnyttjar bostaden som sommarboende. Vid om - och tillbyggnadsarbeten skall även fastigheten ha ett värdeår som är äldre än fem år. Information om din fastighets värdeår hittar du i fastighetstaxeringen.

Betalningen

Högsta förvaltningsdomstolen har i en relativt nya dom konstaterat att det räcker att (1) fakturan är utställd till den som vill få ROT-avdrag och (2) att fakturan har blivit betald när utföraren begär tillbaka pengar från Skatteverket. Det år således möjligt för samtliga delägare att få ROT-avdrag så länge ni alla framgår på fakturan. Den av er som betalar arbetet kan få ROT-avdrag även genom själva betalningen.

Maximera ROT-avdraget i olika situationer

Är ni fler som nyttjar en sommarstuga än som står som ägare till den kan det finnas anledning att överlåta en del av den till de andra. Alla som står som ägare kan då ta del av ROT-avdraget. Det är dock viktigt att vara medveten om de problem som kan uppstå om man äger en fastighet, eller något annat, tillsammans med andra. Blir ni många delägare i samma stuga rekommenderar jag er att upprätta ett avtal över samägandet för att på så sätt undvika onödiga konflikter.

Är man makar eller sambor och bara den ene står som ägare till fastigheten kan man låta den andra bli ägare till halva fastigheten och på sätt maximera ROT-avdraget. Vill man av någon anledning inte överlåta så stor del av fastigheten gör inte det något. Även om man bara äger 1 procent av en fastighet kan man få fullt ROT-avdrag. Observera att en överlåtelse av halva fastigheten till en person mot att den personen övertar ½ av lånen kan innebära att överlåtelsen klassificeras som ett köp, vilket innebär skatt. Ta hjälp av en jurist för att undvika onödig skatt.

Eftersom ROT-avdrag beviljas om du äger en fastighet som dina föräldrar bor i finns även möjlighet att helt eller delvis överta deras bostad. Om de är pensionärer kanske de inte har så hög inkomst och därmed inte heller så hög skatt, varför de kanske inte heller kan nyttja ROT-avdraget maximalt. Om man är många som äger fastigheten ökar det möjliga ROT-avdraget eftersom avdraget är kopplat till fastighetens ägare och inte till själva fastigheten. Ta hjälp av en jurist för att undvika onödig skatt i samband med överlåtelsen. 

Vill du ställa en fråga kring juridik? Maila sanna.danielsson@lrfkonsult.se

Sanna Danielsson, LRF Konsult i Västervik och Vimmerby

FRÅGA JURISTEN: Därför behöver du en framtidsfullmakt

Juristen Sanna Danielsson från LRF Konsult svarar på läsarnas frågor. Denna vecka behandlas framtidsfullmakt och fördelarna med att upprätta en sådan.

FRÅGA:

Hej! Är en ensamstående kvinna med en dotter i 30-års åldern. Har den senaste tiden läst en hel del om det här med framtidsfullmakter men tycker det verkar lite onödigt. Min dotter kan alla mina lösenord på banken osv., och om jag skulle bli sjuk så kommer hon betala min räkningar. Behöver jag verkligen en framtidsfullmakt?

/Kristina

SVAR:

Hej Kristina! Och tack för att du vänder dig till mig med din fråga.

För att förstå fördelarna med en framtidsfullmakt behöver man veta vad den faktiskt innebär. Genom att upprätta en framtidsfullmakt ges du en möjlighet att själv bestämma av vem, eller vilka, och hur dina angelägenheter ska skötas när du inte längre klarar av det själv.

Man kan säga att det är ett alternativ till ställföreträdarskap i form av god man eller förvaltare, vilka är de alternativ som samhället erbjuder. Skulle du drabbas av skada eller sjukdom som innebär att du inte längre kan sköta dina angelägenheter kommer samhället att utse en god man, alternativt förvaltare, vilket då innebär att samhället också kommer få insyn i dina angelägenheter. Framtidsfullmaken ger dig som enskild person större integritet och självbestämmanderätt.

En framtidsfullmakt är en fullmakt åt en eller flera personer att företräda dig som fullmaktsgivare efter en framtida tidpunkt när du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Med varaktigt menas i praktiken att tillståndet kommer vara livet ut.

Framtidsfullmakten får omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter. Gränsdragningen mellan ekonomiska och personliga angelägenheter kan vara svår, och ekonomiska angelägenheter är ett vitt begrepp.

Det kan vara allt från vardagliga åtgärder som att betala räkningar, göra inköp, fördela ut medel och ta hand om inkomster till kapitalplaceringar. Det kan också vara sådant som att skicka in uppgifter till myndigheter, sälja egendom eller ingå hyresavtal.

Med personliga angelägenheter menas rent allmänt sådant som behövs för att ”sörja för någons person”. Det kan till exempel vara att se till att du som fullmaktsgivare har ett lämplig boende, hemtjänst eller en kontaktperson. Det kan också vara att hjälpa fullmaktsgivaren i sina kontakter med hälso- och sjukvården och den sociala omsorgsverksamheten.

Ett tydligt exempel på fördelen med att upprätta en framtidsfullmakt är att en av samhället förordnad god man har vissa begränsningar i sitt handlingsutrymme. Vissa handlingar, till exempel försäljning av huvudmannens fastighet eller bostadsrätt, måste godkännas av överförmyndaren och det finns speciella regler kring hantering av huvudmannens konton. Ett konto är till exempel öppet för den löpande ekonomin medan övriga konton kräver överförmyndarens samtycke för uttag.

Att upprätta en framtidsfullmakt är ett sätt att skapa trygghet både för dig själv och dina nära. Viktigt att tänka på är att den måste skrivas medan du är vid god psykisk hälsa och fortfarande kan ta hand om dina angelägenheter för att vara giltig.

Vill du ställa en fråga kring juridik? Maila sanna.danielsson@lrfkonsult.se

Sanna Danielsson, LRF Konsult i Västervik och Vimmerby

Läs in fler

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion