Annons:

Ibn Rushd: Carl Dahlin har fel om oss

Josefin Nyström är distriktschef på Ibn Rushd. Foto: Ibn Rushd.

Ibn Rushd: Carl Dahlin har fel om oss

Den 14 december publiceras ett nyhetsinslag här i Dagens Vimmerby som innehåller flera felaktigheter, dessutom citeras Carl Dahlin (M) som menar att region Kalmar bör pausa bidragen till oss på studieförbundet Ibn Rushd.

Annons:

Bakgrunden är att det ska råda oklarheter kring vad regionbidrag som betalats ut till oss har använts samt att en granskning av studiematerial ska genomföras. I nyhetstexten står det att vi ska ha ”undervisat barn med studiematerial där barnaga och barnäktenskap framställs positivt, där homosexualitet framställs som en synd och där antisemitiska konspirationsteorier behandlas”.

Detta är fel. Ingenstans i Folkbildningsrådets rapport som artikeln hänvisar till, står det att vi genomfört verksamhet såsom artikeln påstår. Det som, i korthet, står i rapporten är att vi brustit i vår interna kvalitetskontroll och dokumentation gällande ett studiematerial som funnits på materiallistor. Det är såklart en markant och viktig skillnad mellan dessa två påståenden.  

Folkbildningsrådets slutsats är sann. Vi har brustit i vår hantering av studiematerialen i lokala kvalitetskontroller och i vår uppföljning av detta. Detta uppdagades genom en intern utredning som vi genomfört och som vi delgivit Folkbildningsrådet. Vi har även själva förordat den föreliggande återbetalningen av medel, detta just eftersom att vi tar vårt anordnarskap på stort allvar. I rapporten från Folkbildningsrådet är det detta som slås fast.

Interna kontroller

Folkbildningsrådet anmärker på vårt anordnarskap och konstaterar att det är däri de identifierade bristerna finns. Det har helt enkelt inte varit tillräckligt tydligt och dokumenterat om och hur materialet har använts. För att förtydliga detta har vi gjort ytterligare interna kontroller.

Vi har intervjuat cirkelledare som har hållit i verksamheten och de intygar att de delar i texterna som går på tvärs med vår värdegrund och demokrativillkoren aldrig har använts i verksamheten. Det är alltså en osanning att texter om barnaga, barnäktenskap, antisemitism, homofobi, kropps- och dödsstraff använts i Ibn Rushds granskade verksamhet. Vi är trygga med vår utredning och den visar att vår kvalité fortsatt håller, även om administrativa brister upptäckts i ett fåtal arrangemang 2019–2021.

Ibn Rushd är ett studieförbund. Vi tillhör en hundraårig svensk tradition med demokrati, egenmakt och rätten till bildning i fokus. Vi är dessutom det studieförbund som når störst andel nybörjare i bildning samt störst andel utlandsfödda. Hög kvalitet i vår folkbildningsverksamhet är ett viktigt fokus för oss och något vi också är kända för.  

Islamofobiska språk

Vi ser det som oerhört beklämmande att falska påståenden ens publicerats från första början. Sensationsjournalistiken och mediegången talar sitt tydliga islamofobiska språk. Ursprungsartikeln från TV4 innehöll grova felaktigheter och för dessa anmäler vi nyhetskanalen till Medieombudsmannen. Att flertalet artiklar sedan dess spridits som upprepar dessa osanningar är ett tydligt tecken på vår tid. En tid där signalpolitik och mediedrev skyndar på den utveckling som ytterligare utsätter redan utsatta grupper, i detta fall muslimer.  De kommuner och regioner som har pausat sina bidrag till oss på studieförbundet Ibn Rushd har gjort detta baserat på felaktiga grunder. Inte bara är det ett demokratiskt haveri men om bidrag nekas är det också fel, vi ska inte straffas i region Kalmar på grund av administrativa fel som funnits i andra distrikt. Vi är inte emot granskningar i sig om de utgår från saklig grund och vi har gärna dialog med regionens politiker. Vi är transparenta med all vår verksamhet och om det kvarstår några frågetecken är det bara att höra av sig till oss. Det önskar vi att politikerna tar med sig när ärendet ska upp till diskussion nästa gång.  

Ibn Rushd är ett studieförbund med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vår vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Vi arbetar för att skapa större förståelse, respekt och tolerans människor emellan genom kultur- och kunskapsinsatser. Vår värdegrund utgår från demokrati och mänskliga rättigheter. Vi arbetar med en målgrupp som är bred och mångfacetterad, som är homogen och består av en stor och rik mångfald. Ibn Rushd har genom detta en unik position i folkbildningens Sverige. Vi behövs.

Josefin Nyström,

Distriktschef Ibn Rushd distrikt Östra

Fotnot: I går tog regionmajoriteten beslut om att inte pausa stödet till Ibn Rushd. Mer om det kan du läsa HÄR.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt