Annons:

Så många e-förslag fick tummen upp av politiken

31 e-förslag har lämnats in till kommunstyrelsen det senaste halvåret.

Så många e-förslag fick tummen upp av politiken

Andra halvåret 2022 lämnades det in 31 e-förslag till kommunstyrelsen (KS). 18 av dessa blev signerade med fler än 20 personer, vilket innebär att förslagen tas upp i KS. Det är inte alltid på det sättet att e-förslag som fått flest signaturer får medhåll av politikerna. 

Annons:

Under andra halvåret 2022 har det lämnats in 31 e-förslag till kommunstyrelsen. Av dem har 18 fått mer än 20 signturer. 

Dessa fem e-förslag har fått flest signaturer.

* Multiplan vid Åbyängskolan i Gamleby 147

* Rondeller vid Ljunghedsgatan 128

* Cykelbanan Hermanstorp-Målserum 105

* Lys upp Spårö Båk   88

* Säkrare övergångsställe Ljusstöperiet   66

Tre av dessa e-förslag har varit uppe för behandling i KS, inget av de tre förslagen har fått klartecken att genomföras.

Multiplan vid Åbyängsskolan, behandlades och KS svarade att kommunen tillsammans med Bostadsbolaget och Sparbankstiftelsen ska bygga en Multiplan i Gamleby. Var den planen ska placeras är inte klart, utredning pågår.

Rondeller vid Ljunghedsgatan. KS tog hjälp av samhällsbyggnadsenheten, som skriver att det inte är bra att lägga två rondeller så nära varandra. Det skulle troligen ge större trafikproblem än vad som upplevs idag. Förslagställaren tackas för visat engagemang men några rondeller kommer inte att byggas.

Säkrare övergångsställe vid Ljusstöperiet. KS tog hjälp av samhälsbyggnadsenheten som håller med förslagsställaren att övergångsstället ligger skymt för trafikanter som åker från centrum. Redan nu har sly tagits bort på båda sidor av vägen. Däremot anser samhällsbyggnadsenheten att det nya promenadstråket längs med vattnet fram till Grantorpet som beräknas vara färdigt 2024 kommer att göra att många fler väljer att gå den sträckan. Det innebär att färre kommer passera Ljusstöperiet. 

De övriga två e-förslagen som fått flest antal signaturer har inte röstningen slutförts ännu.

Åtta e-förslag har tagits upp i KS

Hittills har åtta av de 18 e-förslag som fått mer än 20 signaturer tagits upp i KS. Fyra av dessa har fått positivt svar och kommer att genomföras medan fyra har fått negativt svar.

Bland de e-förslag som fått tummen upp är e-förslaget att det behövs bättre belysning vid cykelbanan mellan Hamngatan och Norra Strandvägen i Västervik, samt att en ny dragning av gång-och cykelbana ska dras från Stora Trädgårdsgatan ( vid kommunhuset) in till Stadsparken. Men något datum har man inte presenterat när det ska bli klart. 

E-förslaget att ta bort asfalten vif gamla Torget i Gamleby och ersätta den med kullersten har fått ja, något kommunen redan hade tänkt genomföra.

Av de förslag som inte fått gehör av KS är avsmalnande väg vid Östra Ringvägen i Gamleby, för att på det sättet minska risken för olyckor, när barn och vuxna ska passera. I sitt svar skriver samhällsbyggnadsenheten att forskning visar att sådana åtärder inte visar på att risken att utsättas för olyckor inte minskar av liknande åtgärder. Även förslaget att införa friskvård genom personalrabatt på cyklar har inte fått klartecken. Anledningen är skatteregler.

Annons:

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt