Annons:

Förslag - Montera solceller på kommunens alla tak

Två kommuninvånare har skrivit ett e-förslag om att sätta solceller på kommunägda tak. Foto: Most Photos

Förslag - Montera solceller på kommunens alla tak

Installera solceller på alla kommunägda, solbelysta tak i söder, öster- och västerläge – det föreslår två personer från kommunen i ett e-förslag. 
”Klimatkrisen är akut och alla bör göra så mycket som möjligt för att utsläppen ska minska så snabbt som möjligt.”, så inleder två förslagsställare sitt e-förslag om solceller på kommmunalägda tak. 

Annons:

De fortsätter sedan att belysa Svergies ansvar gentemot Parisavtalet, och det faktum att om det ska vara möjligt att undvika en global uppvärmning på mindre än 1,5 grader så är det bråttom. För att klara klimatkrisen behöver samhället överge fossila energikällor och öka produktionen av grön energi. 

”Solel är den i särklass miljöbästa energin och vi har enorma möjligheter att producera mycket el från solen genom att nyttja våra solbelysta takytor.” 

Kommunen har ett särskilt ansvar

”Stat, kommuner och myndigheter har ett särskilt ansvar att vara föredömen och visa vägen till ett hållbart samhälle.” skriver de. 

Kommunägda, solbelysta tak är en outnyttjad resur, anser förslagsställarna och förslår att kommunens alla sådana ytor ska vara föresedda med solceller senast år 2030, och dessutom med en utbyggnadstakt på minst 10 procent av aktuella takytor per år från och med 2023.

”Självklart är det en investering, men den betalar sig långt innan solcellernas livslänge är slut.”

E-förslag går för kommuninvånare att rösta på med hjälp av bank-id på kommunens hemsida. I skrivande stund har det färska förslaget om solceller två röster. Alla förslag som får minst 20 röster kommer att tas upp och besvaras av politiken. 

Annons:

Johanna Karlsson

johanna.karlsson@dagensvastervik.se

070 818 84 77

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt