Annons:

Västervik klättrar i nationell ranking – får högt betyg

Västerviks kommun klättrar i den nationella rankingen. Foto: MostPhotos

Västervik klättrar i nationell ranking – får högt betyg

2020 rankades kommunen på plats 146 av 171. I 2022 års ranking hamnar man på plats 53 av 196 deltagande kommuner. Det rör sig om servicemätningen Löpande Insikt. 

Annons:

Redan 2021 klättrade kommunen ett flertal placeringar på rankingen men det stora hoppet uppåt kommer i den senaste mätningen. Västerviks kommun har deltagit i servicemätningen Löpande Insikt sedan 2019. 

Det är företagare som haft ett ärende hos kommunen som får vara med och sätta betyg på service. Totalt deltog 196 av landets 290 kommuner förra året. 

Svarsfrekvensen i Västervik låg på 56 procent, vilket är högre än genomsnittet i riket på 50 procent. 

– Totalt har 263 företagare från Västerviks kommun svarat på Löpande Insikt 2022, vilket är mer än dubbelt så många företagare som senast svarade på Svenskt Näringslivs enkät om lokala företagsklimatet i kommunen, säger Västerviks kommuns näringslivschef Ulf Kullin i ett pressmeddelande.

Mätningen av servicenivån är viktig, menar Ulf Kullin.

– Jag tycker att det är mycket viktigt att vi fortsätter att mäta vår servicenivå gentemot våra lokala företag. Årets resultat med en fin klättring upp mot toppen med 42 positioner uppåt på ett år och hela 93 platser uppåt på två år visar på att vi är på rätt väg i vårt arbete med att skapa rätt förutsättningar för det lokala näringslivet.

"Fantastisk ökning"

Områden som mäts är brand, bygg, mark, miljö, livsmedel och servering. Dessutom presenteras ett sammanvägt värde från alla områden och slutligen presenteras en ranking där samtliga deltagande kommuner rangordnas efter det sammanvägda resultatet.

– Bygglov har gjort en fantastisk ökning av sitt betyg, från 66 till 76, vilket är mycket glädjande och inte alls någon tillfällighet. Vi har lanserat en mycket uppskattad e-tjänst och samtidigt ökat hastigheten i vår hantering och det är mycket glädjande att företagarna uppskattar vår utveckling, säger Västerviks kommuns miljö- och byggnadschef Carolina Stalebrant.

Betygen vad gäller serveringstillstånd är mycket höga. Västervik rankas på åttonde plats i hela landet. 

– Bo Essén, vår alkoholhandläggare, har exempelvis startat digitala utbildningsinsatser som har frigjort tid för riktigt bra personlig service till restaurangerna i kommunen. Jag är inte förvånad över att det uppskattas.

NKI har ökat med åtta på två år

Även när det gäller brandsäkerhet hamnar kommunen högt i jämförelsen. 

– Räddningstjänsten i Västerviks kommun arbetar målinriktat och med ständiga förbättringar av servicen till företagen med det förebyggande brandskyddsarbetet och att vi hamnar på plats 13 i hela Sverige är ett mycket gott betyg på att vi har en bra process i vårt arbete, säger Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef i Västerviks kommun.

Alla myndighetsområden hamnar högre än rikssnittet utom området mark. Inom samtliga serviceområden har siffrorna förbättrats i kommunen och även i det sammanvägda nöjd-kund-indexet, NKI. Serviceområden som ingår är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 

– Intressant är också att Västerviks kommuns siffror i samtliga områden ligger över både rikssnittet och gruppen med jämförbara kommuner, säger Per Sjöstrand.

Västerviks NKI har stigit från 70 år 2020 till 78 år 2022. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvastervik.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt