Annons:

Länsstyrelsen har tagit beslut om skyddsjakt i Västervik – så många får skjutas

Länsstyrelsen har tagit beslut om skyddsjakt på dovhjort i Västerviks kommun. Foto: MostPhotos

Länsstyrelsen har tagit beslut om skyddsjakt i Västervik – så många får skjutas

Länsstyrelsen har fattat beslut om skyddsjakt efter dovhjort i Västerviks kommun på fält med oskördad gröna. Antalet viltolyckor med dovhjort har ökat i trakten.
Totalt 700 dovhjortar får fällas under skyddsjakten. 

Annons:

I ett pressmeddelande skriver Länsstyrelsen att det finns underlag som visar att dovviltstammen ökat i kommunen. Därtill har även skador orsakade av dovvilt på jordbruksgrödor i länet och särskilt i Västerviks kommun ökat.

– Länsstyrelsen har också under de senaste åren sett en ökning av ärenden där man behöver skyddsjaga dovvilt för att förhindra allvarliga skador på jordbruksgrödor, berättar vilthandläggare Mattias Persson.

Från 2016/17 till 2021/22 ökade avskjutningen av dovvilt i kommunen från cirka 1 000 individer till cirka 3 500 individer. Antalet viltolyckor med dovvilt inblandat i kommunen har ökat från 216 stycken år 2016 till 346 stycken år 2022. 

Det ansträngda läget hos länets livsmedelsproducenter till följd av torka och höga kostnader för energi, drivmedel och insatsvaror har lett till att investeringen i grödor oftast är betydligt högre än de senaste åren. Det innebär att skador på grödor kan bli väldigt kostsamt för den som drabbas. 

– Skyddsjakt är endast en kortsiktig lösning, för att i framtiden undvika skador orsakade av dovvilt bör åtgärder som samordnad förvaltning med intilliggande fastigheter och utökad jakt under allmän jakttid vidtas. Skyddsjakten bör ske i kombination med andra skadeförebyggande åtgärder som till exempel mänsklig närvaro eller skrämselmaterial, menar Mattias Persson.

Totalt 700 får skjutas

Länsstyrelsen betonar i sitt pressmeddelande att jakt, oavsett syfte, ska bedrivas med god etik och tillåtna jaktmedel. 

"Jakten bör riktas mot djur som uppträder i grupp och mot yngre individer i dessa. För att minska stammen av dovvilt bör man inrikta jakten på hind och kalv", skriver Länsstyrelsen. 

Skyddsjakten får bedrivas som smyg- eller vaktjakt. Totalt får 700 dovhjortar fällas till och med 31 augusti nästa år. 

"Jakten får bedrivas under hela dygnet med hjälp av rörlig belysning. På fastighet där skyddsjakt bedrivs med stöd av beslutet får man inte bedriva utfodring av klövvilt, annat än åtling för att underlätta jakt", skriver man.

Skyddsjakt i Vimmerby eller Hultsfred är dock inte aktuellt.

"Nej, inte i nuläget. Vi har knappt någon ansökan om skyddsjakt alls från de områdena. Vi har nog inte alls de tätheterna av dovvilt där som ger upphov till allvarliga skador", skriver Mattias Persson i ett mejl till vår tidning.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvastervik.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt