Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Annons:

Annons:

VECKANS FRÅGA

Vad tycker du om regionens köp av halva Kalmar flygplats för 80 miljoner?

Svarsalternativ:

Ja
Nej
RöstaSe resultat

Annons:

”Fler avvikelser i den ikoniska siluetten inte rimlig”

Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening yttrar sig över detaljplanerna Kv Lejonet och gamla vattentornet. Föreningen är kritiska till båda och anser att de ska göras om.

Annons:

När det gäller kv Lejonet är Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening (TKF), positiv till att det byggs på tomten, men inte så högt som Länsförsäkringar önskar. Man lutar sig mot Länsmuseets utredning och Reuter Metelius kulturspecialisternas volymstudie i sitt yttrande.

I den sistnämnda utredningen står det:

- För kvarteret Lejonet rekommenderas en volymmässig inordning av ny byggnad i förhållande till landskapet och stadsbilden på långt håll för att inte den ikoniska siluetten med den låga byggnadsmassan och de två uppstickande kyrktornen ska brytas.

TKF välkomnar en byggnation på kv Lejonet, men förutsätter att den inordnas under kraven i miljöbalken. Man ifrågasätter också varför det har beställts en volymstudie som uppenbart är orimliga i förhållande till stadens övriga bebyggelse.

- Är den bakomliggande tanken att förändra miljön så att Västervik inte längre skall anses vara en stad vars centrum är en kulturmiljö av riksintresse? En utveckling där Västervik fråntas denna status vore djupt tragisk.

TKF instämmer helt med de två utredningar som gjorts om kulturmiljön i Västerviks stad.

-        Att göra fler avvikelser i den ikoniska siluetten är inte rimligt. Den exakta utformningen behöver utifrån betydelsen för stadsbilden på nära håll utredas vidare, varför vi är frågande till förfarandet om bindande förhandsbesked från länsstyrelsen, skriver TKF.

Gamla vattentornet

När det gäller detaljplanen för gamla vattentornet hänvisar TKF till de tidigare yttrande som man har gjort angående andra detaljplaner för området. Då var man kritisk och det är man nu också.

- Det framtagna förslaget måste på flera punkter uppfattas som onödigt otydligt beträffande kulturvärdena. Inte heller har hänsyn tagits till rekommendationerna om lämplig höjd på tillbyggnaden. TKF anser därför att planen bör revideras.

 

 

 

  

Anders Sjögren

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

I morgon kommer våren

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion