Annons:

KD vill satsa på vägnätet i

Gudrun Brunegård (KD) vill satsa på vägnätet i gles- och landsbygd. Foto: Simon Henriksson

KD vill satsa på vägnätet i "hjärtlandet" och helt ta bort straffrabatten

Kristdemokraterna presenterade nyligen sitt budgetförslag. Gudrun Brunegård, riksdagsledamot från Vimmerby, menar att partiet satsar mycket på det man kallar "hjärtlandet".
– Utifrån Miljöpartiets storstadsperspektiv ser man inte hur beroende vi är av bilen, säger hon.

Annons:

Kristdemokraterna vill satsa mer på att bygga ut vägnätet än tågen i Sverige. Vägnätet i det partiet kallar för hjärtlandet, alltså på gles- och landsbygd, satsar KD tio miljarder kronor på i sitt budgetförslag.

– Hjärtlandet måste få rimliga förutsättningar och därför lägger vi 6,5 miljarder kronor mer än regeringen på ökat vägunderhåll. Trafikverket har dragit ned hastigheten och det är helt förödande. Ska man med ett tåg i Kalmar eller Linköping och får åka på 80-väg dit, så är det helt förödande. Det är en problematik att så mycket resurser koncentreras till storstäderna. Vi som bor i hjärtlandet måste också känna att man har förutsättningar att bo och leva. Många satsningar från regeringen är utifrån Miljöpartiets storstadsperspektiv och då ser man inte hur beroende man är av bilen för att ta sig till jobbet om man bor i Djursdala eller Tuna till exempel, säger riksdagsledamoten Gudrun Brunegård (KD).

KD lägger också 465 miljoner kronor på att förbättra de enskilda vägarna och 490 miljoner på att göra de mindre vägarna mer kärlsäkra och att öka bärigheten på dem.

– Dessa mindre vägar är livsnödvändiga för att den gröna näringen ska fungera och för att mjölkbilen ska kunna ta sig till bondgården som ligger längst bort.

Satsar på vägnätet

Satsningarna innebär också att Kristdemokraterna satsar mer på att bygga ut vägnätet än tågnätet. Detta i en tid då Sverige ska lyckas sänka koldioxidutsläppen och nå klimatmålen.

– Tågen är också jätteviktiga, men forskning visar att oändligt många fler transporter sker på vägarna. Vi tappar inte bort tågen för det, menar Brunegård. 

KD lägger också tio miljoner kronor per på vildsvinsinventering och 100 miljoner mer än regeringen på bredbandsutbyggnad. 

– Företagare ska kunna flytta ut och bo på landet. 

Vill slopa straffrabatten

Kristdemokraterna lägger också stort fokus på kriminaliteten i budgeten. 

– Vi ser skjutningar i Kalmar, Linköping och Växjö som sker mitt i bostadsområden och det kryper närmare inpå. Vi lägger sammanlagt sju miljarder mer än regeringen på rättsväseendet. Det handlar om tre miljarder på att stärka polisen, förstärka tullens kapaciteten och stärka domstolsväseendet. Vi vill öka antalet domstolar och exempelvis tingsrätten i Västervik är en sådan som vi pekat ut. Det behövs också fler fängelseplatser. 

Brunegård menar dock att allt inte handlar om strängare straff och hårdare tag mot gängkriminaliteten.

– Vi lägger nästan lika mycket pengar på förebyggande åtgärder. En del tycker att Kristdemokraterna blivit så hårda, men vi vill satsa på förebyggande insatser. Det handlar om att hitta tidigare insatser och bryta rekryteringen i tid, stötta föräldrar genom ett föräldrastödsprogram och förbättra samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis.

Men ni, likt flera andra partier, har genomgått en förskjutning mot betydligt hårdare straffar?

– Det beror på att kriminaliteten blivit så mycket hårdare och våldsammare. Det förekom inte skjutningar eller sprängningar i den här omfattningen tidigare. Förr var det ett långt steg tidigare att såra, skada eller döda någon annan. Nu är det här en kultur i de här våldsamma miljöerna och det kryper längre ned i åldrarna. 

KD vill också att straffrabatten försvinner. 

– Ju yngre man är desto lindrigare slipper man undan. Det gör att unga personer rekryteras och gör riktigt grova saker. Tonåringar som mördar förekom inte förr. 

Regeringen vill också ta bort straffrabatten. Vad är skillnaden?

– Från 18 år är man myndig och då ska man helt och hållet ta sitt ansvar. Vi vill se inte se någon rabatt och vi vill inrätta fler platser i ungdomsvård och separera de förhärdade brottslingarna från de yngre, så de inte lär upp sig. 

Drar ned på klimatåtgärder

En vårdsatsning partiet vill göra är att en Djursdalabo ska kunna få hjälp om det finns ledig kapacitet i Norrbotten.

– Vi lägger 18,5 miljarder kronor mer än regeringen på hälso- och sjukvård och social omsorg. Den digitala kompetensen är så hög att det inte ska vara något bekymmer, men det är ett problem med 21 olika regioner som hanterar sjukvården var för sig. Vi behöver bygga upp antalet vårdplatser till ett Europasnitt och behöver anställa mer vårdpersonal. Vi lägger mycket pengar på att förbättra vårdpersonalens förutsättningar med rimliga arbetsvillkor, fler kompetenta medarbetare och mer pengar i äldrevården. 

Hur finansierar ni de här satsningarna?

– Regeringen lägger 74 miljarder mer i år på sin budget och vi ser att Sverige behöver fortsatta insatser för att komma ur krisen efter pandemin. Vi ser inte att vi kan lägga mindre och fördelar på ett annat sätt. Vi drar ned på en del klimatåtgärder som vi bedömer är ineffektiva och lägger det på mer effektiva åtgärder. 

Vad tror du om möjligheterna att få igenom något av det här?

– Det blir en spännande höst med tanke på en alldeles purfärsk statsminister, som några dagar senare ska försvara en budget. Där får man se hur de olika partierna agerar. Vi har gott samarbete med Moderaterna och det är inte osannolikt att Liberalerna och Sverigedemokraterna stöttar i vissa delar.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvastervik.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt