Annons:

Satsningar på länets infrastruktur i KD:s nya budget

Kristdemokraterna vill satsa på att upprusta infrastrukturen i länet. Det skriver Gudrun Brunegård, t.v. om i ett pressmeddelande. Foto: Johanna Karlsson

Satsningar på länets infrastruktur i KD:s nya budget

Ett av Kristdemokraternas högst prioriterade områden i årets budget är att förbättra villkoren för alla som bor utanför storstadsregionen. Det skriver riksdagsledamot Gudrun Brunegård i ett pressmeddelande där hon redogör för vilka satsningar på infrastruktur som partiet vill göra i länet. 

Annons:

– Totalt 2,5 miljarder lägger Kristdemokraterna på att upprusta Sveriges vägar. Det gäller riksvägar och länsvägar , som så länge har varit eftersatta att Trafikverket dragit ned generellt på hastighetsbegränsningarna vilket drabbar alla som behöver åka på vägarna, genom att varje resa tar längre tid. Men det gäller också driftstöd och tjälsäkring av enskilda vägar, skriver Gudrun Brunegård, riksdagsledamot för KD i ett pressmeddelande. 

Vidare skriver Brunegård att hon är glad över att Kalmar läns infrastruktur finns med i partiets kommittémotion om kommunikationer. Hon nämner bland annat E22:an som en del av infrastrukturen i länet som behöver prioriteras när det gäller upprustning. 

– Denna väg binder samman flera viktiga städer och hamnar vilket gör att den ofta är tungt trafikerad. Ändå har den långa sträckor där det saknas viltstängsel och där vägen är underdimensionerad, skriver Brunegård i pressmeddelandet. 

Att uppdatera Stångådalsbanan och Tjustbanan för att kunna möta behovet av fossilfria färdsätt finns med som en punkt. I kommittémotionen står att läsa att ”partiet är positiva till den typ av teknikutveckling som leder till bättre tillgänglighet fast till en lägre kostnad. ”

Inom landsbygdssatsningarna finns även stöd till livsmedelsbutiker i glesbygd och tankställen för drivmedel, skriver Brunegård. 

Annons:

Johanna Karlsson

johanna.karlsson@dagensvastervik.se

070 818 84 77

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt