Annons:

Förslag till ny kulturplan ska ut på remiss – så vill SCV-majoriteten lägga fokus

S-politikern Malin Anell (bilden) uttalar sig tillsammans med Karin Helmersson (C) och Sara Kånåhols (V) om den nya kulturplanen. Foto: Arkivbild

Förslag till ny kulturplan ska ut på remiss – så vill SCV-majoriteten lägga fokus

En ny kulturplan läggs fram under onsdagen. Enligt SCV-majoriteten är det målstyrda arbetssättet centralt i den nya planen, där man särskilt riktar in sig på barnens rätt till kultur och kultur på landsbygden.

Annons:

Under året har regionala utvecklingsnämnden arbetat fram ett förslag till en ny kulturplan. Den är nu redo att gå ut på remiss till länets kommuner, regioner, föreningar och andra kulturorganisationer. 

Förslaget utgår från de nationella målen som omfamnar yttrandefrihet, kulturell dynamik och mångfald.

– Det är skönt att ha kommit så här långt nu. Med den nya planen ska tillgängligheten till att skapa, delta och uppleva kultur stärkas, inte minst för unga och de som lever utanför centralorterna. En del av våra prioriteringar är att aktivt lyfta fler viktiga aktörer, verksamma i olika delar av länet, så som Västerviks museum. Genom att inkludera flera verksamheter önskar vi få en större spridning och större effekt av våra kultursatsningar Regionens stöd till kultursektorn är extra viktig i ekonomiskt utmanande tider, säger Karin Helmersson (C), regionala utvecklingsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

"Viktig pusselbit"

Kulturplanen mellan 2025 och 2028 kommer bland annat ligga till grund för regionens ekonomiska bidrag till kulturverksamheter och föreningar. Att göra rätt prioriteringar i planen har därför stor betydelse för kulturskapares möjlighet att vara verksamma i länet, menar SCV-majoriteten.

– Kulturen är en del av pelarna för ett starkt samhälle. Kulturplanen kommer vara en viktig pusselbit i arbetet med regional utveckling och folkhälsa då kulturen bidrar på många olika sätt. Vi ska fortsätta stärka kulturskaparens villkor i en tid som blir mer ifrågasättande om kulturens värde och armlängds avstånd. Det finns krafter idag som vill begränsa kulturskaparens arbete och där sätter vi ner foten och stryker under vikten om att ha ett fritt kulturliv med kulturell mångfald i hela Kalmar län, säger Malin Anell (S), regionråd med ansvar för kultur.

På remiss till april

Planen är ute på remiss fram till 29 april 2024 för att ge alla berörda en möjlighet att få yttra sig. Planen föreslår att särskilt prioritera barnens rätt till kultur, kulturskaparnas villkor, främjande av kulturens samhällsskapande roll samt att det ska finnas en kulturell spets och bredd i hela länet.

– Nu ska vi ta in ytterligare synpunkter från de verksamheter som förhoppningsvis kommer att gynnas av planen. Det är ett bra förslag och nu ser vi fram emot remissyttrandena. Det är viktigt att planen tas fram med god förankring i ideell och professionell kulturverksamhet. Det är inte säkert att de ekonomiska förutsättningarna vi ges av regeringen kommer att bli bättre under 2025 eller 2026. Därför måste vi tillsammans med kulturlivet ta ett ansvar för att exempelvis barnens tillgång till kultur stärks, säger Sara Kånåhols (V), ledamot i regionala utvecklingsnämnden

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvastervik.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt