Annons:

Länets akutmottagningar hamnar i topp i ny mätning

Region Kalmar läns akutmottagningar hamnar i topp i en ny mätning. Foto: Jakob Karlsson

Länets akutmottagningar hamnar i topp i ny mätning

Region Kalmar läns akutmottagningar rankas som de allra bästa i landet. Den nationella patientenkäten visar att de nöjdaste primärvårdspatienterna finns i Kalmar län. 
”Ett fantastiskt resultat och våra medarbetare har all anledning att känna sig stolta över det arbete som görs varje dag för våra invånare och patienter”, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande. 

Annons:

Patienterna placerar Region Kalmar län i topp i fem av de sju dimensionerna som den nationella vårdmätningen grundar sig på. Det gäller helhetsintryck, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap och tillgänglighet.

Det skickades under hösten ut 44 475 enkäter till patienter i Sverige som nyligen hade besökt en akutmottagning. I Kalmar län gick enkäten till 1 686 personer, som besökt akutmottagningarna i Kalmar, Oskarshamn eller Västervik. 637 personer eller 38,2 procent tog möjligheten att svara på frågorna.

I samtliga sju dimensioner ligger Region Kalmar län över genomsnittet i landet. När det gäller enskilda dimensioner så får man högsta siffran i landet när det gäller tillgänglighet.

”Det är ett väldigt bra resultat. Medarbetarna på våra akutmottagningar har anledning att känna sig mycket stolta i dag, det är deras insats som patienterna värderat”, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist i ett pressmeddelande.

"Höjer oss inom samtliga dimensioner"

Han pekar på det kontinuerliga förbättringsarbetet vad gäller patientsäkerhet och bemötande som bakgrund till de goda resultaten.

”I det arbetet är enkätsvaren och de öppna svaren där patienterna själv får formulera sig i patientenkäten viktiga synpunkter för att ständigt utveckla och förbättra oss”, säger Johan Rosenqvist. 

Den styrande majoriteten i Region Kalmar län med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet gläds över att regionen placerar sig i topp i fem av sju dimensioner. Som sämst når regionen en femteplats av totalt 21 inom dimensionen emotionellt stöd. Sammantaget är väntetiderna avsevärt kortare på Region Kalmar läns akutmottagningar än riket i övrigt och patienterna är de nöjdaste i landet.

”Det som är särskilt glädjande med resultaten är att vi höjer oss inom samtliga dimensioner från förra årets resultat. Medarbetarna fortsätter att nå nya höjder där Sveriges bästa sjukvårdsregion blir lite bättre varje dag. Vi ser också de utmaningar som finns utmaningar framför oss. Utmaningarna kommer vi ta oss an och överkomma men medarbetarna ska verkligen ta med sig resultaten från den här enkäten som visar på att vår region har Sveriges nöjdaste akutvårdspatienter. Länsborna kan känna sig trygga med att de får vård i toppklass”, säger Mattias Adolfson (S) hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande, i ett pressmeddelande. 

Fakta

Så här ser resultaten ut för Region Kalmar län:

Helhetsintryck 88,3 procent (81,9 procent för hela landet). Etta i landet.

Frågor om patienten ansåg att behovet av vård blivit tillgodosett, om man kände sig väl omhändertagen och om man skulle tänka sig rekommendera mottagningen till någon annan.

Emotionellt stöd 78,6 procent (75,8 procent). Femma.

Frågor om patienten bemöttes med medkänsla och omsorg och om man fick känslomässigt stöd av läkaren.

Delaktighet och involvering 81,7 (78,7 procent). Tvåa.

Frågor om man var delaktig i beslutet kring behandlingen, om läkaren gjorde patienten delaktig i behandlingen och om läkaren tog hänsyn till patientens egen erfarenhet av sin sjukdom.

Respekt och bemötande 87,1 procent (82,9 procent). Etta.

Frågor om patienten fick tillräcklig avskildhet vid samtal med personal om vård och behandling och om bemötandet var respektfullt och värdigt.

Kontinuitet och koordinering 80,9 procent (76,9 procent). Etta.

Frågor om patienten upplevde att personalen var samstämmig i kommunikationen, om de samarbetade väl och om de var insatta i tidigare kontakter med vården.

Information och kunskap 72,5 procent (67,7 procent). Etta.

Frågor om man fick reda på hur patienterna prioriterades på mottagningen, om man fick svar som man förstod på de frågor man ställde och om man fick tillräcklig information om medicinering och sjukdomen.

Tillgänglighet 88,8 procent (84,8 procent). Etta.

Frågor om patienten fick tillräcklig information om vården och behandlingen, om läkaren förklarade vad olika provtagningar gett för resultat, om det gavs information om mediciner och dess biverkningar och vart man kunde vända sig om man hade frågor efter besöket på akuten.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvastervik.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt