Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

VECKANS FRÅGA

Vad tycker du om regeringens budget?

Svarsalternativ:

Jättebra
Okej
Dålig
Vet ej
RöstaSe resultat

Revisorer föreslår tydligare finansiella riktlinjer

Ernst &Young (EY) har gjort en revision av Västerviks kommuns internbank och finansiella hantering. De bedömer att den interna kontrollen över kommunens ekonomi behöver förstärkas. Det gäller bland annat det som kallas för ränteswappar.

Idag måndag, vid kommunstyrelsens (KS) sammanträde kommer revisionsrapporten att tas upp som (EY) har gjort angående granskningen av internbanken. Den övergripande frågeställningen är om KS med ess rådgivande organ kan anses ha tillräckligt god internkontroll inom internbanken.

En av frågorna som tagits upp i granskningen är ränteswapparna och här pekar (EY) på att den interna kontrollen kan stärkas. De menar bland annat att kommunfullmäktige (KF) ska få mer insyn i hanteringen.

- För att säkerställa att rätt information erhålls som beslutsunderlag och även stärker dualiteten i kontrollen av ränteswappar, rekommenderar vi att en avstämning införs avseende ränteswappar som internbanken lägger in i systemet. Vår bedömning är att återrapporterna kan utformas på ett sådant sätt att det blir tydligare hur verksamheten har bedrivits under året samt hur det har utvärderats, skriver EY i sin revisionsrapport.

Pekar ut fem förbättringsområden

EY saknar också återrapportering om finansiella risker samt policy och riktlinjer som reglerar vissa finansiella risker. Man anser att KF ska reglera vilka risker och nyckeltal som ska återrapporteras. I övrigt har de ingen anledning till kritik. Kokar man ner det i punktform är det fem punkter som EY påvisar brister i och de är.

·        Avstämning av ränteswappar föreslås införas

·        Återrapportera och reglera samtliga finansiella risker

·        Riktlinjer bör beslutas av KF

·        Tydliggör rollerna mellan KS och Västerviks kommuns förvaltning AB

·        Tydliggör delegation, verkställdhet, ansvar, internkontroll och riskbedömning.

Under måndagen kommer kommunstyrelsen att ta ställning till den revisonsrapporten.

 

 

  

Annons:

Anders Sjögren

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

1 kommentar

Kenneth Lind 2019-04-15 16:13:03

Finansgruppen bistås med rådgivning från upphandlad extern expertis, f n Nordea. Skriver man i granskningsrapporten. Samtidigt köper man swappar från Nordea. Det hade varit lämpligt med en neutral rådgivare som inte rekommenderade sina egna produkter till "finansgruppen". I och med att de som säljer swappararbetar på provision så tillförs många olika osäkerheter med detta upplägg.
Om jäv står det så här:
Den personunion som fullmäktige i bolagsordningen angivet ska finnas mellan KSAU och bolagsstyrelsen i moderbolaget är inte ovanlig i moderbolag som enbart agerar holdingbolag i koncernen och ska tillse att dotterbolagen verkar för kommunnyttan. När moderbolaget som i detta fall även driver operativ verksamhet genom att handa kommunens medelsförvaltning kan ledamöterna komma i rollkonflikt mellan ansvaret i bolagsstyrelsen och ansvaret med kommunstyrelsens uppsiktsplikt över samma bolag. I praktiken ska kommunstyrelsen ha uppsikt över ledamöter i bolaget som även sitter i kommunstyrelsen. Att på så sätt ha uppsikt
över sig själv kan leda till otydligheter och kan uppfattas som jäv.

Ja våra styrande sitter på många stolar, ska handla och samtidigt övervaka sig själva ger onödigt gott om svängrum för missbruk av makt, både som tjänsteman och förtroendevald.
En rejäl omarbetning av finansverksamheten med en parlamentarisk kommitté vore ett bra komplement då dessa skulle kunna sätta sig in i frågorna mer än KF-delegaterna. Dessutom undvika den begränsning till en sluten grupp med många stolarunder ändan.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion