Annons:

Går mot 220 miljoner i vinst – nämnderna måste spara ändå

Västerviks kommun går mot ett överskott på 220 miljoner kronor – ändå är det hårt tryck på nämnderna att spara pengar. Foto: MostPhotos

Går mot 220 miljoner i vinst – nämnderna måste spara ändå

Kraftigt ökade skatteintäkter och stora vinster i kommunala bolagen. Det är förklaringarna till att Västerviks kommun går mot ett superresultat. Prognosen efter oktober månad pekar på cirka 220 miljoner plus för hela koncernen.

Annons:

Hög inflation, höga drivmedelspriser, höga energipriser. Många kommuner får vända på varje krona i det nuvarande ekonomiska läget. Västerviks kommun är ett tydligt undantag – prognosen med bara två månader kvar på året pekar på cirka 223 miljoner plus. Av dem finns 85 i kommunen och 138 hos de helägda kommunala bolagen.

– Det är drygt 200 miljoner och det ser bra ut. Om det står sig så kommer vi kunna fylla på resultatutjämningsreserven och vi får se hu mycket det blir, säger KS-ordföranden Dan Nilsson (S).

En del justeringar kommer att behöva göras. Bland annat kommer avsättningen till en deponi som ska sluttäckas bli högre än tidigare.

"Kommer bli tufft ändå"

Förklaringarna till de goda resultaten är flera. När det gäller kommunens del så är den stora förklaringen att skatteintäkterna varit svindlande 90 miljoner högre än förväntat. Nämnderna går dock back med -8,1 miljoner och där är det barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden som missar budget. BUN med 9 miljoner och SN med 9,5. Kommunstyrelsen har ett överskott på 7,7 miljoner och det beror till stor del på mindre kostnad för ekonomiskt bistånd än budgeterat.

– Vi har tagit viss höjd för det här i kommande budget där vi tillfört 22 miljoner och ytterligare 13 miljoner, men det kommer att bli tufft ändå. Vi står också helt utan hjälp från regeringen där man inte skjuter till statsbidrag som är i närheten av det som krävs, menar Nilsson.

På kommunstyrelsen redogjorde BUN och SN för vilka åtgärder man vidtagit för att nå en budget i balans. Socialnämnden har bland annat infört inköpsstopp för alla inköp som inte är ”absolut nödvändiga”, varit restriktiv med att bevilja semester som behöver ersättas med timvikarier och varit väldigt tydlig med att alla enheter ska göra vad de kan för att nå en budget i balans.

"Det är en balansgång"

Åtgärder som förstås kan upplevas svåra för personal när man samtidigt ser att kommunen går med ett överskott på 223 miljoner kronor. Dan Nilsson säger såhär om de förlusttyngda nämndernas arbete.

– Klart att man alltid vill mer, men jag vill vara tydlig med att vi har en historik med en bra budgetdisciplin och jag har förståelse för att det inte är så lätt. Det finns en del kostnader som inte går att påverka. Soc ökade kostnader för skyddsmaterial som man får fortsätta använda för pandemin och kostnaden för skolskjutsar har stigit med sex miljoner. Nämnderna har gjort ett bra jobb och hanterat det på ett bra sätt. I nuläget ska man vara försiktig för man är väldigt pressad ute i verksamheterna, men jag är trygg med det arbete som görs.

Samtidigt går ni 220 miljoner plus. Varför behöver nämnderna införa de här åtgärderna?

– Det är alltid en balansgång, vi har satt en budget och den ska hållas. Så är förutsättningarna och så är det alltid. Nu har vi haft en del onormala kostnadsökningar och man har hanterat det klokt. Jag tycker inte att man behöver pressa på ännu mer och vi har ökat anslagen till nästa år.

Hur förklarar ni för personalen att ni måste spara pengar när ni går 200 miljoner plus?

– Vi förstår att det blir pedagogiskt utmanande att förklara när kommunen går överskott med 200 miljoner. Överskotten gör att vi kan skapa de här krockkuddarna som vi nu använder oss av nästa år. Det är en balansgång. Överskotten gör att vi kan dämpa hårda ekonomiska smällar.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvastervik.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt