Annons:

Nämnden resultat räddas:

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Nämnden resultat räddas: "Viktigt att göra det här avsteget"

Västerviks kommun gjorde ett bättre resultat än väntat 2023. Det är fjärran från de senaste årens, men räckte ändå till att täcka upp för barn- och utbildningsnämndens underskott.
– Vi tyckte det var viktigt att göra det här avsteget, säger Marcus Fridlund (S), oppositionsråd i Västerviks kommun.

Annons:

I samband med senaste sammanträdet med kommunstyrelsen i Västervik var årsredovisningen för 2023 uppe på agendan. Årsredovisningen godkändes, men det kom ett förslag om ändring från Marcus Fridlund (S).

Det var en ändring som hela kommunstyrelsen ställde sig bakom. 

– Vi kom överens om att det lilla resultat vi hade skulle kvittas mot barn- och utbildningsnämndens minus för att mildra kommande åtaganden för nämnden, säger kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson (M). 

Barn- och utbildningsnämnden gjorde nämligen ett underskott på 8,3 miljoner kronor förra året, men det nollas nu nu. 

– Vid överskott i nämnderna så läggs det i resultatutjämningsfonden för att nämnderna vid enstaka behov, exempelvis vid specialinköp eller någon extra satsning, ska kunna använda dessa. Barn- och utbildningsnämnden har några tuffa år bakom sig och det är tuffa tider just nu för nämnden. Därför tyckte vi att man när barn- och utbildningsnämnden nu går in och jobbar med budget inför 2025 inte ska behöva återställa det negativa resultatet på 8,3 miljoner kronor. Reglerna säger annars att man ska återställa det inom en treårsperiod, men vi tycker att det är viktigt att göra det här avsteget, säger oppositionsrådet Marcus Fridlund (S). 

Skrivs ned

Alternativet hade annars varit att nämnden fått med sig underskottet in i 2025.

– Det var jättebra att majoriteten hakade på det här och att man inte behöver gå in med det här i budget 2025, säger Fridlund.

Det gör förstås även att kommunens totala resultat skrivs ned med 8,3 miljoner kronor. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvastervik.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt