Annons:

Kommunen går mot överskott i år – behöver inte använda reserven

Kommunen går mot ett överskott 2023 tack vare den nya skatteprognosen. Foto: Bildbyrån

Kommunen går mot överskott i år – behöver inte använda reserven

Kommunen ser inte ut att behöva använda resultatutjämningsreserven för 2023. Delårsrapporten per siste augusti visar ett prognostiserat överskott på 2,6 miljoner kronor.
– Det är bättre än vi kanske trott i de mörkaste stunderna, säger kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson (M). 

Annons:

I samband med tisdagen kommunstyrelsesammanträde presenterades delårsbokslutet för politikerna. I vintras såg kommunen ut att gå mot ett underskott på 24,7 miljoner kronor. 

Minuset var tänkt att balanseras med uttag från resultatutjämningsreserven – alltså sparade pengar från de goda åren. Men redan i augusti, när en ny skatteprognos damp ned, visade det sig att läget var något annorlunda. 

Även om kommunsverige har det mycket jobbigt ser det ut att bli ett överskott i Västerviks kommun för 2023. 

– Kommunernas ekonomiska läge är mer ansträngt än på många år och resultaten faller kraftigt. Om kommunerna ska kunna komma tillbaka är det avgörande att inflationen återgår till inflationsmålet, säger kommundirektören Anders Björlin.

Han presenterade flera olika rapporter för kommunstyrelsen under tisdagen. 

– Mer än hälften av kommunerna har underskott inom äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Drygt en tredjedel har underskott inom grundskolan och drygt 40 procent har underskott inom omsorgen om funktionshindrade. Det är ganska precis de orsakerna vi också ser i våra verksamheter, säger Björlin.

Skatteprognosen stora räddningen

Men trots alla utmaningar och den osäkra omvärlden har arbetsmarknaden stått emot väl hittills. 

– Konjunkturen är nedåtgående och kriget i Ukraina verkar bli långvarigt. Inflationen är också mer långvarig än man trott, så det finns flera utmaningar. Vi har höga investeringsnivåer i närtid och de tre, fyra kommande åren är det en miljard kronor i investeringsplanen sett till bolagen, säger Björlin.

Men det som räddar kommunens prognos för helåret är att skatteprognosen är 60 miljoner kronor bättre än budgeterat. Pensionsprognosen är samtidigt är nästan 29 miljoner kronor sämre än budgeterat. Nämnderna har ett prognostiserat överskott på 4,8 miljoner tillsammans. Det beror inte minst på ett prestationsbaserat statsbidrag till socialen på 11,4 miljoner.

– Vi når inte upp till resultatmålet, men vi beräknas klara balanskravet, självfinansiera våra investeringar och ha en god måluppfyllelse. Dessutom har vi ett positivt ekonomiskt resultat och en stabil soliditet. 

När det gäller bolagen har Västervik Miljö- och Energi AB en negativ avvikelse på 10,8 miljoner kronor.

– Det handlar till stor del om råvarupriser kopplat till fjärrvärmen och räntekostnader. Bostadsbolaget har 6,3 miljoner i negativ avvikelse, vilket är kopplat till ränteläget. Tjust Fastigheter har en positiv avvikelse och det beror på att man inte kommit igång med alla projekt, bland annat blev arenan försenad. 

"Bättre än vi trott"

Alla poster summerat visar prognosen för 2023 ett plus på 2,6 miljoner kronor. Kommunen kommer, om prognosen håller, inte behöva använda sig av resultatutjämningsreserven för att rädda årets resultat.

– Vi har trott innan att vi skulle behöva använda den, men med den här skatteprognosen får vi ett svagt plusresultat. I stora drag ser det hyfsat bra ut, även om det är en del avvikelser. Omvärlden ger de stora svängningarna, men det här är bättre än vi kanske trott i de mörkaste stunderna även om det är ett väldigt svagt resultat. Jag tror vi kommer ligga här och få göra en tid framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson (M). 

Ulf Nilsson (L), vice ordförande i kommunstyrelsen, säger att man inte kan vara nöjda med det här.

– I ett läge med god ekonomisk hushållning, där vi eftersträvar en vinst på 50 miljoner kronor, kan vi inte säga att vi är nöjda. Men vi ska jobba oss tillbaka till det läget, även om det här med ränteläge och så vidare lever kvar för 2025 och 2026. Det kommer vara en tuffare värld att leva i. 

Inte realistiskt

Oppositionsrådet Marcus Fridlund (S) säger att det inte är realistiskt att förvänta sig "god ekonomisk hushållning" i det här läget. 

– Ingen budgeterar för det i dag och att förvänta sig det är inte realistiskt över huvud taget. Pensionskostnaderna slår för alla kommuner och har mycket med inflationen att göra. Västerviks kommun klarar sig hyggligt ändå kan vi konstatera, säger han.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvastervik.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt