Annons:

Tjustpartiet:

Lennart Brewitz och Tjustpartiet vill att kommunen arbetar med frågan om ytterligare en bro över Gamlebyviken mot Norrlandet.

Tjustpartiet: "Låt varje ort i kommunen få en medborgarbudget”

Det är andra och kanske sista gången som Tjustpartiet ställer upp i kommunvalet. I valet 2014 fick de 153 röster. I år vill de ha fler, helst mer än 900 röster, vilket krävs för att komma in i kommunfullmäktige. Men lyckas partiet inte att attrahera så många personer lägger Lennart Brewitz ner sitt politiska engagemang och Tjustpartiet.

Annons:

 Lennart ochTjustpartiet vill nu kunna påverka politiken inifrån.

– Vi vill se mer direktdemokrati i hela kommunen, säger Lennart Brewitz.

För att demokratin ska leta sig in i alla delar av Västerviks kommun vill Tjustpartiet införa en medborgarbudget.

– Varje stadsdel, varje ort utanför tätorterna får bestämma över en summa pengar som är baserad på invånarantalet. Vårt parti tror att det kommer att öka allmänhetens vilja och intresse för att vara med och bestämma om sin närmiljö.

"Koncentrerade till Västerviks tätort"

Tjustpartiet anser att skattekronorna som fördelas idag långt ifrån speglar den bild som de föreslår.

– Idag är väldigt många satsningar koncentrerade till Västerviks tätort.

Tjustpartiet vill att kommunen ska lyssna till vad människor har att säga innan det görs en större investering i kommunen.

– Om man till exempel ska bygga en ny skola, lyssna med grannar och de anställda om vad de tycker innan de startar byggandet.

Gör man inte det idag. Innan det beviljas bygglov och får inte skolpersonalen säga sitt när det gäller ombyggnad eller nybyggnation?

– Beslutsunderlaget måste bli bättre, ordentliga konsekvensutredningar och kostnadsanalyser måste göras, som även tar hänsyn till det långa perspektivet.

Man är också väldigt kritisk till att medborgarförslagen har ändrats.

– Att man måste använda sig av en dator utestänger idag väldigt många människor från att lämna in goda förslag till kommunen. Ska man också få 20 likes så minskar chansen ytterligare för att goda förslag kommer upp i ljuset.

Partipiskan styr

Tjustpartiet anser att det har bildats en typ av toppolitiker som mer eller mindre abonnerar på makten i kommunen. De vill se hederliga och ärliga politiker helt utan vänskapskorruption.

– Vi hoppas att fler vanliga medborgare väljs in i kommunfullmäktige (KF) och som vågar stå emot partipiskan. Att man vågar ta strid efter sin övertygelse och sitt samvete.

Är det inte naturligt att man väljer engagera sig politiskt i ett parti, att man då också delar det partiets värderingar, vilket gör det lätt att följa det partiets åsikter i olika frågor?

– Jo så är det säkert men vi upplever att det finns en inre liten krets i många partier som styr partiet och som vill att alla ledamöter i partiet ska rösta på samma sätt. Det blir partipiskan som härskar.

Är det inte på det sättet att alla frågor som kommer upp i KF har diskuterats först inom de olika partierna och där demokratiskt kommit överens om hur partiet ska lägga sin röst?

– Det finns sakfrågor där ledamöter från olika partier tvingas rösta för ett förslag som man egentligen är emot. Ledamöter har ett personligt mandat av folket så det är inget som säger att de måste rösta som partiet. Det är bara en gammal kutym. 

"Tar inte hänsyn"

Lennart Brewitz anser att det blir väldigt tydligt när kommunens budget ska beslutas.

– Det kommer fram väldigt många bra förslag från andra partier i opposition, men de förslagen tar inte majoriteten hänsyn till alls. I år fanns det bra förslag både från andra partier som majoriteten inte tog någon som helst hänsyn till.

En budget måste ta hänsyn till hur mycket pengar som läggs på olika förbättringsåtgärder. Är det då inte svårt att börja om på nytt med att kostnadsberäkna nya förslag och tvingas ta bort andra?

– Jag tycker att politiker borde kunna lyssna mer till varandra över partigränserna och också göra det innan en budget tas fram.

Södra infart

Tjustpartiet är emot att bygga en Södra infart till Västerviks kommun. Däremot är man inte emot att säkra en genomfart in till Västervik.

– Vi är emot att investera en halv miljard i en Södra infart. Det finns billigare och bättre alternativ.

Vilka då?

– Man kan bygga ut den befintliga utfarten till fyra filer. Ta bort alla rondeller i Allén. De är bara stoppklossar idag.

I dag transporteras mycket farligt gods genom Västerviks tätort. Ett argument för att bygga en södra infart är att bli av med de transporterna. Vad säger Tjustpartiet om det?

– Vi föreslår att man gör en ny väg utmed järnvägen från Jenny som kommer fram vid ELFA. Då minskar de tunga transporterna genom tätorten. Det är också ett mycket billigare alternativ.

”Satsa pengar på Västerviks befolkning”

Tjustpartiet anser att det satsas på tok för mycket pengar på turister, famösa projekt och olika evenemang.

– Vi anser att kommunen ska satsa på den egna välfärden istället. Det är bättre att satsa de miljonerna på de som bor här istället för att slänga ut de pengarna på att locka hit nya kommuninvånare.

Hur tänker ni då?

– Satsar man på en bra välfärd, med bra vård, skola och omsorg och kultur så kommer människor att trivas, bo kvar och fler kommer också att upptäcka detta och flytta hit.

En annan viktig fråga för Tjustpartiet är att kommunen måste börja arbeta med frågan om att säkerställa en säker överfart mot Norrlandet.

– Det finns bara en bro i dagsläget. Det skulle behöva vara ytterligare en. Det bor redan många människor på Norrlandet och fler kommer att bosätta sig där de kommande åren.

När du tar upp den frågan är det inte långt till Hamngatan, hur ser ni på problemet med den gatan? Ska kommunen stänga av Fiskaretorget och låta trafiken gå andra vägar, så att Hamngatan inte blir en genomfartsväg?

– Den frågan har vi inte tagit ställning till än. Men personligen kan jag tycka att Fiskaretorget kan stängas av och cyklisterna kan ta Rådhusgatan, säger Lennart Brewitz.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt