Annons:

Politiker gör JO-anmälan – anser att myndigheterna agerat nonchalant

Carl-Wiktor Svensson (M) från Mörlunda anser att myndigheterna agerat nonchalant och gör en JO-anmälan. Foto: Ossian Mathiasson

Politiker gör JO-anmälan – anser att myndigheterna agerat nonchalant

Carl-Wiktor Svensson från Moderaterna har JO-anmält länsstyrelsen och flera andra myndigheter för vad han upplever som ett nonchalant agerande i samband med granbarkborrens härjningar.
– Skogsägare har varken ork eller lust att föra dialoger med myndigheter kring saker som borde ligga i deras ansvarsområde, säger Carl-Wiktor Svensson.

Annons:

Det är Länsstyrelsen i Kalmar län i allmänhet och flera enskilda tjänstemän i synnerhet, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket som Moderatpolitikern och skogsägaren i Mörlunda, Carl-Wiktor Svensson, JO-anmäler för deras passivitet när det kommer till bekämpning av granbarkborrar i naturreservat. 

Moderatpolitikern anser att myndigheternas nonchalans har orsakat skada för enskilda skogsbrukare och strider just därför mot grundlagen för den enskildes egendomsskydd. 

– Det är ett brott mot grundlagen att bedriva verksamhet som påverkar andra skogsägare utan att ge en skälig ersättning. Det kan man lätt läsa om i andra kapitlet i regeringsformen som beskriver egendomsskyddet. Man kan också läsa i miljöbalken om varför man ska betala ut ersättning om man bedriver en verksamhet som inskränker på privat egendom och görs på grund av föreskrifter och miljöskäl, säger Carl-Wiktor Svensson.

Kritiserar partiska tjänstemän

Han tycker även att flera tjänstemän på länsstyrelsen inte har varit sakliga eller opartiska i den senaste debatten och offentligt påstått att politikernas syfte med kritiken varit en annan än den som framförts av politikerna själva. 

– Jag har försökt att dementera länsstyrelsens felaktiga uttalanden i SVT men de valde att göra det på sin egen hemsida. Det strider mot förvaltningslagens paragraf fem om krav på objektivitet hos tjänstemännen.

Varför leder det hela vägen fram till en anmälan?

– Statliga myndigheter kan inte bedriva en felaktig, eller rättare sagt brottslig, verksamhet utan att ersätta drabbade markägare som finns nära reservaten.

"Så fel att göra på det viset"

Han tycker att myndigheterna borde ha agerat mycket mer offensivt. 

– Under 2018 gjorde dessa myndigheter inga åtgärder överhuvudtaget samtidigt som hela branschen gjorde väldigt stora insatser. Många markägare har under det senaste året varit på sina marker, gjort inventeringar och plockat angripna träd vid flera olika tillfällen. De har gjort det för att förebygga spridningar av granbarkborren men i reservaten gjordes inga åtgärder förra året. 

Efter den rekordtorra sommaren 2018 utlystes bekämpningsområde mot granbarkborrar i Kalmar län, som också är det län i landet som är hårdast drabbats av angrepp 2018 och 2019. 

– Myndigheterna har uppmanat markägare att ta kontakt med länsstyrelsen i de fall som man är orolig för spridning. Efter ett år av brist på agerande har Länsstyrelsen efter sommaren 2019 enbart agerat i ett fåtal reservat, och nästan enbart efter att markägare påtalat att de känner oro för spridningsrisken. Bara i två fall har man gjort åtgärder på eget initiativ och det är så fel att göra på det viset. 

Därför är länsstyrelsen passiva

Länsstyrelsen hänvisar ofta sitt agerande till miljövärdena samt att skogen är torkstressad och att avverkning kan ”trigga” igång nya angrepp som leder till större skador än om man inte avverkar. Det är ett resonemang som Svensson inte köper. 

– Om denna teori stämmer så borde markägare runtom reservaten löpa ytterligare större risk under bekämpningsperioden eftersom de flesta solidariskt gör bekämpningsåtgärder (avverkning) under svärmningsperioden (rekommendation från skogsstyrelsen) och därmed, enligt myndighetens teori, lockar till sig barkborrar från de formellt skyddade områdena där ingen avverkning görs. 

"Finns andra vägar att gå"

Svensson tycker att myndigheterna borde bli tvingade att vidta åtgärder alternativt utforma en ersättningsmodell likt den som gjordes i Jönköpings län 2007-2015 efter de granbarkborreskador som kom efter stormarna Gudrun och Per. 

Vad har du för förhoppningar med JO-anmälan? 

– Det är bara tio procent av anmälningarna som JO går vidare med så det ska mycket till för att de ska göra något. Det finns andra vägar att gå om JO inte gör något.

Du tänker inte ge upp om det bli avslag?

– Nej, det tänker jag inte göra. Jag får vara beredd på att det går upp och ner i sådana ärendehanteringar men den som hamnar mest i kläm och blir ensam är skogsägarna.  De blir hårt drabbade och många har varken ork eller lust att föra dialoger med myndigheter kring saker som borde ligga i deras ansvarsområde. Jag tycker att det är fel mot de privata markägarna. Spridningen av granbarkborrar är ett bekymmer som vi måste hjälpas åt med, då kan man inte göra som myndigheterna gör. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvastervik.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt