Annons:

KD: Därför vill vi utreda ett helt nytt sjukhus i Västervik

Gudrun Brunegård vill se en utredning av ett helt nybyggt sjukhus i Västervik. Foto: Jakob Karlsson

KD: Därför vill vi utreda ett helt nytt sjukhus i Västervik

Sedan vi kristdemokrater presenterade vår motion om att utreda möjligheterna att bygga nytt sjukhus vid infarten från E22 har det kommit reaktioner från olika håll. Vi vill därför förtydliga några av de aspekter som lett fram till vårt förslag.

Annons:

Västerviks sjukhus är livsviktigt för hela norra länsdelen. Där finns hög medicinsk kompetens och stor yrkesskicklighet. Det avspeglas i flerfaldiga topplaceringar i AT-rankning och Dagens Medicins utnämningar av Bästa sjukhus. 

Men det finns problem: Flera av byggnaderna är ålderstigna och i behov av totalrenovering för att motsvara nutidens arbetssätt. Allra sämst är hus 7, där bland annat förlossning och neonatalavdelning är inrymda. Stammarna är så dåliga att det läcker från avloppet. Ändå ligger nya lokaler mycket långt fram i tiden, trots att det är högprioriterat.

 Sju år kan ha passerat

Orsaken ligger i sjukhustomtens inklämda läge. Först måste ett nytt psykiatrihus byggas. Enligt Lena Segerberg kan ett sådant vara på plats om fem år. I det nya huset ska evakueringslokaler byggas, där andra verksamheter kan inrymmas medan deras lokaler färdigställs. Innan en ny permanent lösning finns för nuvarande verksamheter i hus 7 har alltså ytterligare ett antal år passerat. 

Renoveringsbehovet är så stort i olika delar av sjukhuskomplexet, att det enligt olika bedömare snarare skulle kosta mindre att bygga helt nytt, än att fortsätta lappa och laga på det gamla. Det är alltså inte tal om nya pengar, utan sådant som ändå skulle behövas.

Det skulle inte heller påverka den inbördes arbetsfördelningen mellan länets sjukhus. Däremot skulle det innebära en tydlig markering om att landstinget vill satsa långsiktigt på ett välfungerande akutsjukhus i norra länsdelen.

 Ske i etapper

Oavsett vilket man väljer måste det ske i etapper.  En del verksamheter kan ligga kvar i befintliga lokaler ett antal år. Lokaler som successivt utryms kan avyttras och användas till annan offentlig eller privat driven verksamhet, exempelvis kontor, vård- och omsorgsboende eller trygghetsboende. Andra kan byggas om till lägenheter med attraktivt läge eller till annan verksamhet. Försäljning av fastigheten lär kunna inbringa en god slant.

Återstår då tidsaspekten. Skulle det fördröja byggstarten av det nya psykiatrihuset i Västervik på ett katastrofalt sätt, om man för ögonblicket hejdade processen och gjorde en förutsättningslös utredning av bästa långsiktiga lokaliseringen? Knappast. Redan nu ligger det fem år fram i tiden. Det är så långt fram att man nu ska genomföra en tillfällig renovering, för att klara av det mest akuta i väntan på den nya byggnaden.

Primärvården kommer att ha en avsevärt mer framträdande roll i framtidens sjukvård. Den ska vara grunden i hälso- och sjukvården. Men akutvård, sjukhusspecialister och sjukhusvård kommer att behövas även i framtiden. Ett nytt Västerviks sjukhus skulle kunna designas för att bli ännu bättre. Våga utreda det!

Gudrun Brunegård

Oppositionslandstingsråd (KD) 

Kerstin Lahi

Landstingsledamot (KD)

Maud Ärlebrant

                        Landstingspolitiker (KD)

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt