Annons:

KD: Vårdplatsgaranti – återöppna vårdplatser!

Gudrun Brunegård och Anders Andersson. Foto: Ossian Mathiasson

KD: Vårdplatsgaranti – återöppna vårdplatser!

Under de senaste fyra åren när socialdemokraterna tillsammans med v och mp innehaft sjukvårdens ledning i vårt län har vi kunnat notera en rad bekymmer. Det är en motsatt utveckling till den Anders Henriksson vill ge sken av när han håller tal i den valfilm som är en del i socialdemokraternas tv-reklam.

Annons:

Hösten 2016 stängde landstinget ett stort antal vårdplatser, utan föregående politiska beslut och utan analys av hur en neddragning skulle genomföras utan att medföra allt för stora negativa konsekvenser för patienter och personal. Det yttre skälet som den rödgröna majoriteten angav var bristen på sjuksköterskor.

En brist man borde ha gjort något åt istället för att stänga vårdplatser.

Kristdemokraterna protesterade kraftfullt och anordnade en namninsamling med uppropet ”Stärk sjuksköterskornas status! Öppna vårdplatserna!”. Engagemanget var stort framförallt i mellersta och norra länet. Hela 8.820 länsbor ställde sig bakom våra krav och valde att med sitt namn skriva under vårt upprop som överlämnades till landstingets ledning.

*

Det har inte hänt de senaste tio åren att någon enskild namninsamling gällande sjukvården har samlat över 8.800 namnteckningar. Därför är det märkligt att den rödgröna majoriteten i landstinget visat sig närmast kallsinnig till de krav som framfördes.

Det begränsade antalet vårdplatser har, som vi befarade, lett till allt tuffare bedömningar för att bli inlagd. Vårdtiderna har förkortats och patienter skrivs ut snabbare, med risk för återinläggning. Antalet vårdplatser är så hårt slimmat att patienter riskerar att placeras som överbeläggning eller rent av på en annan klinik, där man saknar rätt kompetens för den aktuella patientens sjukdom.

Detta innebär ökade risker för patienterna och ökar pressen på sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Effekterna på arbetsmiljön har varit markanta och ännu fler sjuksköterskor har lämnat arbetet som följd.

 *

Kristdemokraterna föreslår därför att landstingen får en prestationsbaserad ersättning när de klarar målet om maximalt 90 % beläggning i genomsnitt varje månad under året. Den prestationsbaserade ersättningen ger landstinget möjlighet att ge mer luft i systemet, så att man klarar enstaka toppar med fler inlagda på avdelningarna. Ersättningen betalas ut när målen nås. 

Vi finner det angeläget att landstingets ledning redovisar hur man kan återöppna de vårdplatser som behövs på sjukhusen för att klara en vård med god kvalitet, och ge rimliga arbetsförutsättningar för personalen. För att långsiktigt kunna ge trygg hälso- och sjukvård behövs också en vårdplatsgaranti som ger varje patient rätt till en vårdplats på rätt klinik med rätt kompetens. Överbeläggningar är oacceptabla. Ingen patient, ung eller gamla, ska behöva känna otrygghet.

Gudrun Brunegård (KD) Vimmerby

Oppositionsråd i landstinget 

Anders Andersson (KD) Järnforsen

Distriktsordförande och landstingskandidat

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt