Annons:

EFTER KRITIKEN – AVTALET OM SLOTTSHOLMEN FÖRLÄNGS

Avtalet mellan Västerviks kommun och Alm Equity förlängs med ett år, om politikerna godkänner tjänstemännens förslag. Foto: Stefan Härnström

EFTER KRITIKEN – AVTALET OM SLOTTSHOLMEN FÖRLÄNGS

Flera avgörande punkter kvarstår att genomföra i avtalet mellan Västerviks kommun, Alm Equity och Björn Ulvaeus som slöts i juni 2013. Nu förlängs avtalet med ytterligare ett år.

Annons:

Båda parter skulle, enligt avtalet, genomföra en mängd saker på Slottsholmen fram till den 25 oktober 2018. Det har man inte gjort – och under tiden har projektet fått nationell uppmärksamhet och hård kritik av SVT:s Uppdrag Granskning. 

Till kommunstyrelsesammanträdet nästa vecka finns det ett förslag om att förlänga avtalstiden med ett år. 

"Eftersom arbete återstår behöver båda parter mer tid och därför föreslår Kommunstyrelsens förvaltning nu att Kommunstyrelsen på måndagens sammanträde 22 oktober förlänger avtalstiden med ett år, till 25 oktober 2019", skriver kommunen i ett pressmeddelande.

"Ett års förlängning räcker"

I somras invigdes den stora byggnationen vid Slottsholmen och Västerviks kommuns olika projekt med bland mycket gång- och cykelväg, belysning, konstverk, bryggor och sittmöbler har färdigsställts i en jämn takt.

Av det i avtalet som återstår ska kommunen köpa åtta parkeringsplatser och bygga en gångväg på den södra sidan av bron över Stora Strömmen. 

För Alm Equity återstår att bygga två ytterligare fastigheter: ett flytande hotell och en eventbyggnad. 

"Den gemensamma bedömningen är att ett års förlängning räcker för att klargöra de återstående delarna", skriver kommunen. 

– Vi har kontinuerliga möten med exploatören och har mycket bra samtal om fortsatt exploatering och samverkan kring Slottsholmen. Även om det har dragit ut på tiden och projektet haft sina motgångar, så uppleverer jag att både kommunen och exploatören som väldigt uthålliga med områdets – och i förlängningen Västerviks bästa – för ögonen, säger Ulf Kullin, förvaltningsledare och näringslivschef på Västerviks kommun.

"Ett väldigt robust projekt"

Kommunalrådet Dan Nilsson säger så här: 

– Att göra något attraktivt och unikt för Västervik och dess medborgare har hela tiden varit ett gemensamt mål. Jag var inte med för fem år sedan när exploateringsavtalet tecknades, men om upplevelsen av en gemensam målbild då var lika tydlig som den varit på de senaste mötena stärks min bild av ett i grunden väldigt robust projekt ända från start. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvastervik.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt