Annons:

Tv-kändisen får inte prövningstillstånd – hovrättens dom står fast

Tv-kändisen får inte prövningstillstånd i Högsta domstolen. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Tv-kändisen får inte prövningstillstånd – hovrättens dom står fast

Hovrätten skärpte straffet för den man som i media beskrivits som tv-kändisen. Han dömdes till flera års fängelse för att ha utnyttjat kvinnor sexuellt. Nu står det klart att han inte får prövningstillstånd i HD. 

Annons:

I slutet av mars förra året tog den omfattande våldtäktsutredningen sin början. En man i 35-årsåldern, känd från en dokusåpa i tv, greps då av polis och har sedan dess suttit frihetsberövad.

Tv-kändisen åtalades för ett 20-tal våldtäkter mot totalt sju olika kvinnor. Åklagaren ansåg att mannen utnyttjat kvinnorna sexuellt på en rad olika sätt och att han i flera fall utnyttjat att de var kraftigt drogpåverkade och hjälplösa.

I tingsrätten friades han från åtalet om grov våldtäkt samt ett 15-tal våldtäkter mot hela sex kvinnor. Han dömdes dock för två våldtäkter i tingsrätten. Våldtäkterna som tv-kändisen fälldes för inträffade mot en och samma kvinna under en natt i januari 2023. 

En man i 25-årsåldern, också från Västervik, dömdes även för den våldtäkten i tingsrätten.

Rätten menade att omständigheterna – bland annat att kvinnan var kraftigt drog- och alkoholpåverkad – gjorde att det var ställt utom rimligt tvivel att tv-kändisen och mannen i 25-årsåldern insåg att det förelåg en mycket hög sannolikhet för att kvinnan, som var i tonåren, inte kunde anses delta frivilligt i det som hände. 

Hovrätten skärpte straffet

I tingsrätten dömdes tv-kändisen till fängelse i fyra och ett halvt år medan den yngre mannen dömdes till två och ett halvt års fängelse. 

Men hovrätten valde tidigare i år att skärpa straffet mot tv-kändisen. Göta hovrätt dömde mannen för tre fall av våldtäkt i stället för två. Det gjorde att ytterligare ett brottsoffer fick upprättelse. 

I de två fall som även tingsrätten dömde mannen för gjorde hovrätten ingen annan bedömning, men när det gällde den ytterligare våldtäkt han också fälldes för ansåg hovrätten att det var bevisat att mannen med avsikt genomförde ett samlag med kvinnan som uttryckligen sa nej och inte deltog frivilligt. Hovrätten ansåg att det var bevisat att mannen med våld höll fast henne.

Inget skäl för prövning

Hovrätten bedömde att gärningarnas samlade straffvärde motsvarade fängelse i fem år. Tv-kändisen dömdes också att betala skadestånd på 215 000 kronor till den andra kvinnan. Skadeståndet till den första kvinnan kvarstod på samma nivå som i tingsrätten, vilket rörde sig om 315 000 kronor. 

Däremot friades den andra mannen helt av hovrätten, som inte bedömde att det var ställt bortom rimligt tvivel att den mannen hade insikt i hur pass utsatt kvinnan var. 

Men tv-kändisen var inte nöjd med hovrättens dom och försökte få saken prövad i Högsta domstolen, HD. Bland annat menade försvaret att mannen dömts på allt för svag bevisning och att hovrätten gjort en för expansiv tolkning av begreppet "särskilt utsatt situation".

Det fanns synnerliga skäl för prövningstillstånd ansåg försvaret, som menade att grovt rättegångsfel begåtts. 

Men HD har nu fattat beslut om att inte meddela prövningstillstånd. 

"Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd", skriver man i sitt beslut. Därmed är hovrättens dom nu lagakraftvunnen. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvastervik.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt